Λιγότερη διαφθορά στην Ελλάδα βλέπει η «Transparency International»

Βήματα προόδου στη διαφάνεια παρουσιάζει η Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Transparency International».
O υπεύθυνος της «Διεθνούς Διαφάνειας» στην Ευρώπη, Μίκλος Μάρσαλ δήλωσε ότι «υπάρχει σε εξέλιξη μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια αντιμετώπισης της ασφυκτικής επιρροής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης».
Η έκθεση της οργάνωσης επισημαίνει ότι ο τομέας που ρέπει ευκολότερα προς τη διαφθορά -σε παγκόσμιο επίπεδο - είναι ο κατασκευαστικός - καθώς οι εταιρείες του κλάδου αυτού έχουν πρόσβαση στα κονδύλια των δημοσίων επενδύσεων.
Στην κορυφή του σχετικού πίνακα οι σκανδιναβικές χώρες εμφανίζονται ως οι πλέον διαφανείς ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 49η θέση ανάμεσα σε 146 κράτη που έχουν αξιολογηθεί, πίσω από το σύνολο σχεδόν των 25 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Ακολουθώντας τις υποδείξεις μιας πανευρωπαϊκής έρευνας στους μηχανισμούς ελέγχου του Δημοσίου, η ελληνική κυβέρνηση ενίσχυσε το θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με αυξημένες αρμοδιότητες, κάτι που ήδη έχει αποφέρει αποτελέσματα πολύ καλύτερα από άλλες χώρες», είπε ο κ. Μάρσαλ.
Η Διεθνής Διαφάνεια δημοσιεύει κάθε χρόνο ένα κατάλογο όπου κατατάσσονται οι διάφορες χώρες ανάλογα με το πόσο μεγάλο πρόβλημα διαφθοράς αντιλαμβάνονται ότι έχουν οι ίδιες.
Πηγή: skai.gr