Κρίση παχυσαρκίας στη Βρετανία

Κρίση παχυσαρκίας στη Βρετανία
Το πρόβλημα της παχυσαρκίας στη Βρετανία δεν είναι ατομική ευθύνη των πολιτών, αλλά αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης και πρόληψης από την κυβέρνηση.

Αυτό επισημαίνει έκθεση 250 ειδικών που προειδοποιούν ότι η χώρα οδεύει σαν υπνωτισμένη σε μια μεγάλη κρίση.

Σημειώνεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες έως το 2050 η πλειοψηφία των Βρετανών θα είναι υπέρβαροι.
Πηγή: Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο