Ημερίδα στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή μεταμόρφωση της Τουρκίας

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι οργανωτές ομότιτλης με την ημερίδα έκθεσης μεταξύ των οποίων ο πρώην Υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας και μέλος του EFPF, Κεμάλ Ντερβίς καθώς και ο επικεφαλής του CEPS Ν. Γκρος. Το σύνολο των ομιλητών ανέπτυξαν επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.
Ειδικότερα, ο Κ Ντερβίς διευκρινίζοντας ότι στόχος της Τουρκίας είναι η πλήρης ένταξή της στην ΕΕ, αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επιτυχημένη προσπάθεια της Τουρκίας να ξεπεράσει την οικονομική κρίση του 2001 και να επιτύχει ένα υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. «Δημογραφικοί παράγοντες και το υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού της Τουρκίας συμβάλλουν στην επιτάχυνση της οικονομικής της ανάπτυξης. Μια μεγάλη χώρα όπως η Τουρκία, μολονότι ξεκινά με ένα χαμηλό ΑΕΠ, επιτυγχάνει ένα ρυθμό ανάπτυξης 6-7% ετησίως και με τον τρόπο αυτό θα είναι σύντομα σε θέση να συμβάλει στην επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης στο σύνολο της ΕΕ», υποστήριξε ο πρώην Υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας.
Συνεχίζοντας ο Κ Ντερβίς εξήρε την σημασία των εμπορικών συμφωνιών τις οποίες έχει συνάψει η Τουρκία με τρίτες χώρες, καθώς και το γεγονός ότι μέσω της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης η Τουρκία αποτελεί ήδη μέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, που σημαίνει ότι επιτυγχάνει μεγαλύτερη ενσωμάτωση από εκείνη άλλων υποψηφίων κρατών. Επίσης, αφού αναγνώρισε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τουρκίας είναι παρόμοιο με εκείνα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τόνισε ότι η τουρκική οικονομία διαθέτει έναν σύγχρονο τομέα υψηλής αποδοτικότητας και ότι με την αναχαίτιση της εκροής κεφαλαίων προς το εξωτερικό και με επαναπατρισμό τους θα μειωθεί το εξωτερικό χρέος της χώρας.
Το δημογραφικό ζήτημα της Τουρκίας ανέπτυξε στην ομιλία του ο υπεύθυνος του CEPS Ν. Γκρος τονίζοντας τις θετικές πτυχές του, που συνίστανται στην αναμενόμενη αύξηση του εργατικού δυναμικού της Τουρκίας κατά 1% ετησίως για τουλάχιστον μία ακόμη γενεά. Συγχρόνως, αναφερόμενος στη μετανάστευση, διευκρίνισε ότι η Τουρκία δεν θα τύχει μιας περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης έναντι εκείνης που εφαρμόσθηκε στην περίπτωση των προσφάτως ενταχθέντων κρατών-μελών. Μάλιστα, αφού επεσήμανε ότι είναι άγνωστη η διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της μεταβατικής περιόδου για την Τουρκία, εξέφρασε την ακόλουθη εκτίμηση: «Εάν η Τουρκία ενταχθεί στην ΕΕ, π.χ. το 2015, η πλήρης κινητικότητα των εργαζομένων θα είναι δυνατή μετά από 17 ή περισσότερα χρόνια, οπότε η αγορά εργασίας στην Ευρώπη θα έχει επηρεασθεί σημαντικά από την γήρανση του πληθυσμού και, κατά συνέπεια, θα παρατηρείται έλλειψη εργατικού δυναμικού, αντί για την εκτεταμένη ανεργία, που επικρατεί σήμερα. Επί πλέον, εάν η Τουρκία προχωρήσει στην διαδικασία σύγκλισης, η μετανάστευση δεν θα είναι πλέον τόσο ελκυστική για τους Τούρκους εργαζομένους. Για τον λόγο αυτό, δεν έχει νόημα να γίνονται υποθέσεις σχετικά με τον αριθμό των Τούρκων εργαζομένων που θα μετακινηθούν στην ΕΕ με βάση τα σημερινά στοιχεία».
Πηγή: skai.gr