Ευρωβαρόμετρο για AIDS

Οι Έλληνες και οι Κύπριοι συγκαταλέγονται στους ευρωπαίους πολίτες που δηλώνουν σε υψηλό ποσοστό, ότι ως αποτέλεσμα της διάδοσης του AIDS, λαμβάνουν πλέον περισσότερα μέτρα προφύλαξης στη διάρκεια της ερωτικής διαδικασίας και επιζητούν περισσότερη σταθερότητα στην επιλογή των ερωτικών τους συντρόφων.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα ειδικής έκδοσης του Ευρωβαρόμετρου με θέμα «AIDS και πρόληψη» που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου-6 Οκτωβρίου 2005 έλαβαν μέρος 30.000 πολίτες άνω των 15 ετών στα 25 κράτη μέλη, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα στην Κύπρο.
Ειδικότερα, σε ερώτηση αν ως αποτέλεσμα της διάδοσης του AIDS «λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης στη διάρκεια της ερωτικής διαδικασίας» το 66% των Κυπρίων απαντούν θετικά και το 24% αρνητικά, ακολουθούν οι Αυστριακοί (το 66% εξ`αυτών απαντούν θετικά και το 21% αρνητικά) και οι Έλληνες (το 63% απαντούν θετικά και το 28% αρνητικά). Στον αντίποδα βρίσκονται οι Λιθουανοί που σε ποσοστό 34% απαντούν θετικά και το 46% αρνητικά στη συγκεκριμένη ερώτηση και οι Ολλανδοί με 38% θετική απάντηση και 53% αρνητική. Στους «25» το 48% απαντά θετικά και το 41% αρνητικά. Το 37% των Τούρκων δηλώνουν ότι «λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης στη διάρκεια της ερωτικής διαδικασίας» και το 38% πως όχι, ενώ σε ότι αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα το 55% απαντά θετικά και το 30% αρνητικά.
Παράλληλα, στην ερώτηση αν ως αποτέλεσμα της διάδοσης του AIDS «επιζητούν μεγαλύτερη σταθερότητα στην επιλογή των συντρόφων τους», το 71% των Ούγγρων απαντούν θετικά και το 19% αρνητικά, ακολουθούν οι Κύπριοι (το 65% απαντούν θετικά και το 24% αρνητικά) και οι Έλληνες (το 64% απαντούν θετικά και το 28% αρνητικά). Στους «25» το 38% των πολιτών απαντά θετικά και το 48% αρνητικά. Μόνο το 23% των Τούρκων δηλώνει ότι «επιζητούν μεγαλύτερη σταθερότητα στην επιλογή των συντρόφων τους» και το 46% πως όχι ενώ σε ότι αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα το 40% απαντά θετικά και το 41% αρνητικά.
Από τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές:
Οι ευρωπαίοι πολίτες εμφανίζονται επαρκώς ενημερωμένοι για τα μέτρα πρόληψης, δηλώνοντας ότι έχουν επίγνωση των κινδύνων από τον Ιό του AIDS. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ του κρατών μελών, είναι συχνά σημαντικές. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην κοινοτική δημοσκόπηση, είναι ενδεικτικό ότι ενώ το 40% των πολιτών στους «25» γνωρίζουν ότι «το AIDS δεν μεταδίδεται από ένα φορέα του Ιού με φιλί στο στόμα» οι σωστές απαντήσεις στο εν λόγω ερώτημα κυμαίνονται από 16% στη Σλοβακία σε 69% στη Γαλλία. Στην Ελλάδα σωστή απάντηση στην ερώτηση αυτή δίνει το 21% των πολιτών και στην Κύπρο το 20%. Στην Τουρκία το 27% των πολιτών απαντούν σωστά και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το 28%.
Ανάλογες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών διαπιστώνονται και στα αποτελέσματα που αφορούν το ερώτημα «να πιει κανείς από το ποτήρι το οποίο μόλις έχει χρησιμοποιηθεί από ένα φορέα του AIDS": To 52% των πολιτών στους «25» απαντούν σωστά ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά αιτία μετάδοσης του AIDS με τις διαφορές να κυμαίνονται από 70% στη Δανία σε 32% στην Κύπρο. Στην Ελλάδα το 41% απαντά σωστά στην ερώτηση αυτή. Στην Τουρκία το 48% των πολιτών απαντούν σωστά ότι το «να πιει κανείς από το ποτήρι το οποίο μόλις έχει χρησιμοποιηθεί από ένα φορέα του AIDS» δεν αποτελεί αιτία μετάδοσης του ιού και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το 45%.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr