Επικριτική Έκθεση ΙΑΕΑ για Ιράν

Η ΙΑΕΑ διαπίστωσε με την έκθεσή της ότι το Ιράν δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση που του έθεσε το Σ.Ασφάλειας, να σταματήσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου.

Το Ιράν απέτυχε να αναστείλει έως την 21η Φεβρουαρίου 2006 τις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου, αψηφώντας τη διορία που του είχε τεθεί από το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ, δραστηριότητες oi οποίες η Δύση φοβάται ότι μπορεί να οδηγήσουν στην απόκτηση πυρηνικού όπλου, ανέφερε σήμερα η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Η ΙΑΕΑ επισήμανε ότι το Ιράν έχει ήδη θέσει σε λειτουργία δύο "συστοιχίες" από συνολικά 164 συσκευές φυγοκέντρησης στην υπόγεια πυρηνική μονάδα στο Νατάνζ και ότι υπάρχουν άλλες δύο τέτοιες "συστοιχίες" σχεδόν υπό ολοκλήρωση.

Κατά την ΙΑΕΑ τούτα αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να επεκταθεί ο ερευνητικού επιπέδου εμπλουτισμός του πυρηνικού καυσίμου του ουρανίου, σε μία "βιομηχανικής κλίμακας" παραγωγή.

Αναφέρθηκε επίσης, από την ΙΑΕΑ, ότι οι ιρανοί εργαζόμενοι οδήγησαν σε βάθος ένα πολύ μεγάλο "κιβώτιο" που περιέχει ποσότητα φθοριωμένου ουρανίου σε αέρια μορφή (επιστημονική ονομασία : UF-6 ), προετοιμάζοντας κατ'αυτόν τον τρόπο την τροφοδοσία των συσκευών φυγοκέντρησης, κάτι που μπορεί να μετατρέψει το υλικό σε πυρηνικό καύσιμο για πυρηνικές μονάδες και ίσως, αν δυϊλιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, να γίνει βόμβες.

"Το Ιράν δεν ανέστειλε τις δραστηριότητες εμπλουτισμού του ουρανίου" αναφέρεται στην εμπιστευτικού περιεχόμενου έκθεση της ΙΑΕΑ προς το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ, που αντίτυπό της έχουν ωστόσο στη διάθεσή τους διεθνή πρακτορεία.

"Το Ιράν συνέχισε την επιχείρηση τού χαμηλού επιπέδου πιλοτικού εμπλουτισμού ουρανίου", προστίθεται στην έκθεση. "Επίσης, το Ιράν συνέχισε να κατασκευάζει υπόγεια μονάδα για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, περιλαμβανομένων συστοιχιών συσκευών φυγοκέντρησης, μεταφέροντας ποσότητες UF-6 στη Μονάδα", αναφέρεται εξάλλου.

"Εως την 17η Φεβρουαρίου, στη διαδικασία στη μονάδα αυτή δεν είχε εντοπιστεί τροφοδοσία με UF-6", επισημαίνεται στην εξασέλιδη έκθεση της ΙΑΕΑ.

Υπάρχουν στο μεταξύ πληροφορίες ότι το Ιράν θέλει να θέσει σε λειτουργία άλλες τρείς χιλιάδες συσκευές φυγοκέντρησης στη μονάδα στο Νατάνζ τους μήνες που θα ακολουθήσουν, θέτοντας τις βάσεις για "βιομηχανικής κλίμακας" παραγωγή πυρηνικού καυσίμου και ότι για τελικό στόχο έχει περίπου 54 χιλιάδες συσκευές φυγοκέντρησης.

Η ΙΑΕΑ δεν εγκρίνει τη λειτουργία άνω των 500 συσκευών φυγοκέντρησης.
Πηγή: skai.gr