Αποφάσεις για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την απόφασή της «να βάλει τάξη» στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας νέους κανόνες, που θα υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες σε μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τους φόρους αεροδρομίων και τις επιπλέον επιβαρύνσεις που προστίθενται στη βασική τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου.
Σύμφωνα με τον Επίτροπο για τις Μεταφορές, Ζακ Μπαρό, η απελευθέρωση των αερομεταφορών που ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια έχει διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των ευρωπαίων πολιτών. Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των αεροπορικών συνδέσεων έχει αυξηθεί πάνω από 60%, οι αεροπορικές εταιρείες στην ΕΕ είναι περισσότερες και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν μειωθεί σημαντικά. Ωστόσο, ο Ζακ Μπαρό, δήλωσε πως για να επωφεληθούν ακόμα περισσότερο οι ευρωπαίοι από την ενιαία αγορά στον τομέα των αερομεταφορών, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις τιμές, πριν επιλέξουν την αεροπορική εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψουν.
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, όταν διαφημίζονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις επιπλέον επιβαρύνσεις. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή θέλει να αποφύγει την παραπλανητική διαφήμιση και επιδιώκει να επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις τιμές που ανακοινώνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει να απαγορευθούν οι διαφοροποιήσεις στις τιμές του ίδιου αεροπορικού εισιτηρίου, ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ, από όπου αγοράζεται. Δηλαδή, το ίδιο εισιτήριο που αγοράζεται την ίδια στιγμή από διαφορετικές χώρες της ΕΕ, θα πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια τιμή.
Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, η Επιτροπή προτείνει κάποιες απλοποιήσεις στον ήδη υπάρχοντα ενιαίο κανονισμό, που αφορά τους κανόνες αδειοδότησης, το δικαίωμα παροχής αεροπορικών υπηρεσιών στην ΕΕ και την τιμολόγηση των αερομεταφορών.
Ακόμη, η πρόταση της Επιτροπής καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σωστά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις αερομεταφορές, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών. Όπως δήλωσε ο Ζακ Μπαρό, ορισμένες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν σε αεροπορικές εταιρείες με οικονομικές δυσκολίες να εκτελούν πτήσεις, «εκεί όπου κάποιοι άλλοι θα τις απαγόρευαν». Για τον Ζακ Μπαρό, κάτι τέτοιο, δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, δεν εξασφαλίζει τις μέγιστες συνθήκες ασφαλείας, ενώ παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισμού των ταξιδιωτών, σε περίπτωση που η εταιρεία αυτή πτωχεύσει. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κριτήρια για την αδειοδότηση μιας αεροπορικής εταιρείας είναι η οικονομική κατάστασή της, η ιδιοκτησία της και ο έλεγχος για την ασφάλειά της. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους πριν εγκρίνουν την αδειοδότηση αεροπορικών εταιρειών, διαφορετικά η Επιτροπή θα είναι σε θέση να ακυρώνει την άδεια. Επίσης, η Επιτροπή διευκολύνει τη μίσθωση (leasing) αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στην ΕΕ, αλλά θέτει αυστηρότερους κανόνες για τη μίσθωση αεροσκαφών από τρίτες χώρες.
Η Επιτροπή προτείνει επίσης, να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες, κατά τρόπο ώστε η εξασφάλιση της δημόσιας εξυπηρέτησης να μην αποτελεί πρόσχημα για την καταπάτηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στον περιορισμό των διοικητικών διαδικασιών για τις εταιρείες που θέλουν να αναλάβουν την εξυπηρέτηση ορισμένων γραμμών, ενώ παράλληλα σκοπεύει να ζητήσει την εκπόνηση μίας οικονομικής μελέτης σχετικής με το θέμα.
Τέλος, η Επιτροπή οριοθετεί το πλαίσιο της δραστηριότητας των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών εκτός της ΕΕ, καταργώντας τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες σύμφωνα με την Επιτροπή, εμποδίζουν την ελεύθερη παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η Επιτροπή καταργεί τη δυνατότητα διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών για τις πτήσεις από ένα κράτος μέλος προς μια τρίτη χώρα, μέσω ενός άλλου κράτους μέλους, καθώς με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται ο ελεύθερος προσδιορισμός των αεροπορικών τιμών.
Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από τους Υπουργούς Μεταφορών των κρατών μελών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr