Αναλυτικά τα συμπεράσματα του ευρωβαρόμετρου

Το 74% των Ελλήνων και των Ιταλών δηλώνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει Σύνταγμα. Πρόκειται για τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ παρά τη μικρή μείωση, 1% για την Ελλάδα και 3% για την Ιταλία, που παρατηρείται σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο. Τα χαμηλότερα ποσοστά υποστήριξης στο ευρωπαϊκό Σύνταγμα παρατηρούνται στη Δανία με 46% και στη Μεγάλη Βρετανία με 48%, ενώ στους 15 είναι 62%.
Σε ό,τι αφορά στο βαθμό εμπιστοσύνης στους θεσμούς του πολιτικού τους συστήματος προκύπτει ότι το 47% των Ελλήνων τείνουν να εμπιστεύονται την κυβέρνηση της χώρας και το 50% ότι τείνουν να μην την εμπιστεύονται (31% και 60% αντίστοιχα στην ΕΕ), το 20% των Ελλήνων τείνουν να εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα και το 77% τείνουν να μην τα εμπιστεύονται (15% και 77% στην ΕΕ), το 54% των Ελλήνων δηλώνουν ότι τείνουν να εμπιστεύονται το Εθνικό Κοινοβούλιο και το 43% ότι τείνουν να μην το εμπιστεύονται (35% και 53% στην ΕΕ). Ακόμη το 65% των Ελλήνων δηλώνουν ότι τείνουν να εμπιστεύονται την ΕΕ και το 30% ότι τείνουν να μην την εμπιστεύονται (41% και 42% στην ΕΕ) ενώ το 36% των Ελλήνων δηλώνουν ότι τείνουν να εμπιστεύονται τα Ηνωμένα Έθνη και το 59% ότι τείνουν να μην τα εμπιστεύονται³ (48% και 36% στην ΕΕ). Στην ΕΕ τα χαμηλότερα ποσοστά υποστήριξης εμφανίζουν η κυβέρνηση Σρέντερ στη Γερμανία με 24% θετικής άποψης και 65% αρνητικής και η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι στην Ιταλία με 27% υπέρ και 62% κατά.
Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, το 23% των Ελλήνων εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους θα βελτιωθεί μέσα στο 2004 (αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο), το 27% ότι θα επιδεινωθεί (μείωση 9% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο) και το 47% ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη (αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο). Στην ΕΕ το 23% των πολιτών εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους θα βελτιωθεί, το 20% ότι θα επιδεινωθεί και το 53% ότι θα παραμείνει αμετάβλητη.
Ακόμη, το 15% των Ελλήνων και το 16% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι θα βελτιωθεί το 2004 η κατάσταση της απασχόλησης στη χώρα τους. Το 55% των Ελλήνων και το 47% των Ευρωπαίων εκτιμούν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Για την ατομική επαγγελματική τους κατάσταση το 2004 το 23% των Ελλήνων και το 21% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι θα υπάρξει βελτίωση, το 16% των Ελλήνων και το 9% των Ευρωπαίων ότι θα υπάρξει επιδείνωση και το 14% των Ελλήνων και το 60% των Ευρωπαίων ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν.
Σε ότι αφορά στη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας το 2004 προκύπτει ότι το 16% των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι θα υπάρξει βελτίωση, ενώ το 56% των Ελλήνων και το 46% των Ευρωπαίων εκτιμούν ότι θα υπάρξει επιδείνωση. Εξάλλου, στο ερώτημα πώς κρίνετε τη συμμετοχή της χώρας σας στην ΕΕ το 62% των Ελλήνων (αύξηση 1% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο) απαντά ότι είναι θετικό πράγμα(48% στην ΕΕ), τo 7% (μείωση 1% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο) ότι είναι κακό πράγμα (15% στην ΕΕ) και το 30% (αύξηση 1% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο) ότι δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό πράγμα (31% στην ΕΕ).
Στο ερώτημα εάν η ένταξη στην ΕΕ υπήρξε επωφελής για τη χώρας σας το 75% των Ελλήνων απαντά θετικά (46% στην ΕΕ) και το 17% αρνητικά (34% στην ΕΕ).
Σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη στο ευρώ η εικόνα της ελληνικής κοινής γνώμης είναι γενικά εναρμονισμένη με τις αντίστοιχες των χωρών μελών της ευρωζώνης. Ο βαθμός υποστήριξης παραμένει δηλαδή υψηλός στη χώρα μας στο ενιαίο νόμισμα, σημειώνοντας όμως μείωση σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο: Το 64% των Ελλήνων (μείωση 6% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο) και το 67% των πολιτών της ευρωζώνης τάσσονται υπέρ του ευρώ.
Αναφορικά με τη διεύρυνση της ΕΕ διαπιστώνεται ότι οι έλληνες παραμένουν οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της διαδικασίας, αλλά σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην ΕΕ ο βαθμός υποστήριξης μειώνεται: To 65% των Ελλήνων (μείωση 6%) και το 47% των Ευρωπαίων πολιτών (αύξηση 1%) τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης.
Ανάλογη τάση παρατηρείται και στο βαθμό υποστήριξης της ελληνικής κοινής γνώμης προς την κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή πολιτική άμυνας εφόσον το 75% των Ελλήνων (μείωση 7% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο) τάσσονται υπέρ της κοινής εξωτερικής πολιτικής (64% στην ΕΕ με μείωση 3% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο). Το 75% των Ελλήνων (μείωση 9% σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο) τάσσονται υπέρ της κοινής πολιτικής άμυνας (70% στην ΕΕ με μείωση 4%).
Παράλληλα, οι έλληνες και οι Ιταλοί είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν περισσότερο οι αποφάσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα να λαμβάνονται από την ΕΕ και λιγότερο από το ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, το 66% των Ελλήνων και των Ιταλών εκτιμούν ότι οι αποφάσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να λαμβάνονται από την ΕΕ. Το 25% των Ελλήνων θεωρούν ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται από την εθνική κυβέρνηση και μόλις το 1% από το ΝΑΤΟ. Στην ΕΕ τα ποσοστά είναι 45%, 24% και 15% αντίστοιχα. Το 54% των Ελλήνων θεωρούν ακόμη ότι οι αποφάσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να λαμβάνονται από την εθνική κυβέρνηση (45% στην ΕΕ) και το 42% από κοινού με την ΕΕ (50% στην ΕΕ).
Τέλος, στην εξωτερική πολιτική το 20% των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από την εθνική κυβέρνηση, ενώ το 75% των Ελλήνων και το 72% των Ευρωπαίων εκτιμούν ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού με την ΕΕ.
Πηγή: skai.gr