Ανάκληση αυτοκινήτων Volvo

Ανακαλούνται αυτοκίνητα VOLVO, μοντέλο XC60, για έλεγχο του καλύμματος σωληνώσεων καυσίμου από την εισαγωγική εταιρεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η γενική γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η ανάκληση περιλαμβάνει 104 οχήματα, παραγωγής 2008 και 2009, με αριθμούς πλαισίου από 0027474 έως 0070444.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της VOLVO για να γίνει ο έλεγχος του καλύμματος και η σωστή του τοποθέτηση, αν αυτό απαιτείται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας VOLVO CARS HELLAS στο τηλέφωνο 210-5709700.
Πηγή: skai.gr