Ελευθερία διεθνών μεταγραφών για ΑΕΚ

Με έγγραφο που απέστειλε σήμερα προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA γνωστοποίησε πως αίρει την ποινή απαγόρευσης διεθνών μεταγραφών που είχε επιβάλει στην ΠAE ΑΕK.
Μεταξύ άλλων, στο κείμενο αναφέρεται ότι «... Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και λόγω της καταβολής χρηματικών ποσών, που εισπράχθηκαν μέσω της Ομοσπονδίας σας, τα οποία κατεβλήθησαν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αρθεί η προαναφερθείσα απαγόρευση... Συνεπώς, με το παρόν έγγραφο, που έχει άμεση ισχύ αίρουμε την απαγόρευση για όλες τις διεθνείς μεταγραφές. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει οποιαδήποτε απόφαση/ αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθεί/ ληφθούν αργότερα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες εκκρεμούν στα αρμόδια όργανα της FIFA».
Πηγή: skai.gr