Βαριά η σκιά της διαφθοράς πάνω από την Ευρώπη

"Μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα αποτελεί η διαφθορά", εκτιμά το 98% των Ελλήνων σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, καθώς ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 78%. Υψηλά ποσοστά παρατηρούνται ακόμη μεταξύ των Βουλγάρων (97%), των Ούγγρων (96%) και των Μαλτέζων (95%) ενώ το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ εμφανίζουν οι Δανοί (22%).

Από το ευρωβαρόμετρο προκύπτει ακόμη ότι το 96% των Ελλήνων (+1% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) και το 81% των πολιτών στην ΕΕ (+6% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) θεωρούν ότι "υπάρχει διαφθορά στους τοπικούς θεσμούς στη χώρα τους".

Ακόμη, το 96% των Ελλήνων (+3% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) και το 81% των πολιτών στην ΕΕ (+8% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) θεωρούν ότι "υπάρχει διαφθορά στους περιφερειακούς θεσμούς στη χώρα τους".

Το 98% των Ελλήνων (+4% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) και το 83% των πολιτών στην ΕΕ (+6% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) θεωρούν ότι "υπάρχει διαφθορά στους εθνικούς θεσμούς στη χώρα τους".

Επίσης, το 85% των Ελλήνων (+10% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) και το 76% των πολιτών στην ΕΕ (+10% σε σχέση με ευρωβαρόμετρο του 2007) θεωρούν ότι "υπάρχει διαφθορά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ".

Τέλος, το 57% των πολιτών στην ΕΕ θεωρούν ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη μεταξύ των πολιτικών στις χώρες τους, το 52% εκτιμά ότι υπάρχει ανάλογο πρόβλημα μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων που εμπλέκονται σε δημόσιους διαγωνισμούς, ενώ το 51% πιστεύει ότι υπάρχουν κρούσματα διαφθοράς στις διαδικασίες χορήγησης αδειών κατασκευής.
Πηγή: skai.gr