Συνέντευξη Κ. Καραμανλή στις Βρυξέλλες

>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας πω κάποιες βασικές σκέψεις για τα θέματα που συζητούνται. Κάποια που ήδη έχουν καλυφθεί και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη συνέχεια και αύριο. Πρώτ` απ` όλα για την τρομοκρατία, εξέφρασα την αλληλεγγύη της χώρας μας προς τον Ισπανικό λαό για την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση που είχε εκατοντάδες θύματα.
Συζητήσαμε μια σειρά από μέτρα συντονισμού των κρατών - μελών για την καταπολέμηση αυτής της σύγχρονης μάστιγας, που δυστυχώς έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Μέτρα που, εκτός του ότι πρέπει να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να σέβονται πλήρως και τα ατομικά δικαιώματα. Ορισμένα απ` αυτά περιλαμβάνονταν στο σχέδιο δράσης του Σεπτεμβρίου του 2001. Αποφασίσαμε τη θέσπιση Ειδικού Συντονιστή για θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, θέση που θα υπαχθεί στον Γενικό Γραμματέα, Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Χαβιέ Σολάνα.
Για τη στρατηγική της Λισσαβόνας, είναι βέβαιο πως είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, για την ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η προώθηση αυτής της στρατηγικής έχει βεβαίως πολύ μεγάλη σημασία για όλη την Ευρώπη, κατά μείζονα λόγο και για την Ελλάδα. Μια αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή οικονομία θα βοηθήσει στο να πετύχουμε και εκεί υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Τα κύρια σημεία, στα οποία θα επικεντρωθεί το Συμβούλιο, είναι οι μακροοικονομικές πολιτικές για σταθερότητα και ανάπτυξη, οι πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, για την αύξηση της απασχόλησης, για την καταπολέμηση της ανεργίας και για τη δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη. Για την κοινωνική συναίνεση και τον διάλογο με όλους τους φορείς. Για την παιδεία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.
Στόχοι μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, σ` ότι αφορά το Συμβούλιο, είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής της, γεγονός που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά στη χώρα μας. Γνωρίζετε ότι η ατζέντα, σε μεγάλο βαθμό, έχει συσταθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εμείς ενισχύουμε τις θέσεις μας και επιδιώκουμε την εφαρμογή πολιτικών, που δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης, προοπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Περνάω στο κεφάλαιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Εμείς επιθυμούμε την ολοκλήρωση της Συνταγματικής Συνθήκης το ταχύτερο, αν είναι δυνατόν και πριν από τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι το δυσκολότερο προς διευθέτηση θέμα, αφού είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο την τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Αφορά το μηχανισμό λήψης αποφάσεων, που πρέπει να είναι αποτελεσματικός για να μπορεί να λύνει τα προβλήματα που ανακύπτουν.
Η Ευρώπη δεν πρέπει να φανεί ανίκανη να συμφωνήσει ως προς τη θεσμική της αναδιοργάνωση. Γιατί αυτό θα είχε ευθεία επίπτωση στην αξιοπιστία της να χειριστεί ζητήματα προτεραιότητας, όπως η τρομοκρατία, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει, πιστεύω, να καταλήξουμε σ‹ ένα αποτέλεσμα το οποίο δεχόμαστε όλοι, στην ένωση των λαών μας και των κρατών- μελών.
Εμείς έχουμε ταχθεί υπέρ του συστήματος της διπλής πλειοψηφίας, δηλαδή πλειοψηφίας πληθυσμών και κρατών. Η ελληνική πρόταση, προβάλλοντας το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικότητας, όπως επίσης και το ότι το προτεινόμενο σύστημα είναι απλούστερο, προτιμά το 50%- 50%. Δηλαδή οι αποφάσεις να λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% των πληθυσμών και του 50% των κρατών - μελών.
Στο θέμα των Επιτρόπων, η θέση μας είναι σταθερή. Προβλέπει έναν Επίτροπο ανά κράτος- μέλος, χωρίς διακρίσεις, με ίσα δικαιώματα ψήφου. Η Προεδρία κατέθεσε έκθεση για τις διαβουλεύσεις που είχε με τα κράτη - μέλη. Γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία όλων των κρατών - μελών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση για την επανέναρξη της Διακυβερνητικής, με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας ως τον Ιούνιο.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι βρισκόμαστε στο ουσιαστικό και κρίσιμο στάδιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό. Οι μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουμε, σε στήριξη και συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Πρόεδρο κ. Παπαδόπουλο, συνεχίζονται αμείωτες, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ελβετία.
Οι προσπάθειες είναι μεγάλες, συνεχείς και συντονισμένες σε όλα τα επίπεδα. Όπως γνωρίζετε, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μολυβιάτης απ` την περασμένη Δευτέρα, το Κυπριακό θα συζητηθεί αύριο στο Συμβούλιο. Στόχος παραμένει η επίτευξη λύσης βιώσιμης και λειτουργικής, στη βάση του σχεδίου Ανάν, με σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου, χωρίς μόνιμες και σημαντικές παρεκκλίσεις.
Παρεκκλίσεις τέτοιων μορφών δεν εξυπηρετούν το στόχο που όλοι έχουμε, δηλαδή την ένταξη μιας επανενωμένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος όλων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ανελαστικές θέσεις, που προωθούνται τις τελευταίες μέρες, δεν υποβοηθούν την εξέλιξη της δεσμευτικής διαδικασίας που συμφωνήθηκε, πριν από ενάμιση περίπου μήνα, στη Ν. Υόρκη. Με τη συμβολή του ΟΗΕ, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σ‹ ένα αποδεκτό και θετικό για το μέλλον της Κύπρου αποτέλεσμα.
>ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Λόγω του περιορισμένου χρόνου ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει σε μικρό αριθμό ερωτήσεων.
>ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ: κ. Πρόεδρε, πρώτα απ` όλα συγχαρητήρια. Νομίζω ότι εκφράζω το αίσθημα όλων. Ευχές για το έργο σας. Από μας με την πείρα που έχω θα ακούσετε καμιά φορά σκληρές ερωτήσεις. Είναι όμως πάντα καλόπιστες και, αν γίνονται, γίνονται για να βγάλουν είδηση. Σχετικά με την τρομοκρατία αυτά τα οποία αποφασίστηκαν θα πρέπει να περάσουν και από την Ελληνική Βουλή;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι κατ` ανάγκη όλα. Θα φανεί αν χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχουν κάποια επίπεδα τα οποία είναι ζητήματα συνεργασίας, όπως προβλέπεται μέσα από τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί η Ευρώπη. Θα δούμε αν χρειάζεται κάτι να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω λεπτομέρειες τώρα. Αλλωστε κάποιες βασικές διακηρύξεις συμφωνήθηκαν. Είναι και πολλά ακόμα τα οποία θα συζητηθούν. Ο κ. Σολάνα ανέλαβε μάλιστα να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό στη Σύνοδο του Ιουνίου. Οπότε απλώς σας λεω, σαν ζήτημα αρχής, εκείνο το οποίο εκφράστηκε, κατά βάση, είναι η συμφωνία για αλληλεγγύη, η στενότερη συνεργασία, ο Ειδικός Συντονιστής. Από εκεί και πέρα, μένουν κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία θα παρουσιάσει ο κ. Σολάνα στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής.
>ΣΠΥΡΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν στο περιθώριο της Συνόδου είχατε την ευκαιρία να δείτε τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Αν δεν τον είδατε θα τον δείτε αύριο; Και ποιό ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας σας, εάν τον είδατε;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν τον είδα ακόμα, διότι δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη. Νομίζω θα φτάσει τώρα, στο δείπνο. Όπως ξέρετε, με τον κ. Ερντογάν έχουμε μια διαμορφωμένη σχέση ανταλλαγής απόψεων. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ευκαιρία, λόγω του πολύ πιεστικού προγράμματος της Συνόδου σήμερα και αύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια επικοινωνία. Οπως ξέρετε, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία. Και άλλωστε σε λίγες ημέρες θα βρεθούμε και οι δύο στην Ελβετία.
>ΑΔΑΜ: Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν οι νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν δύο προτάσεις, μία Βρετανική και μια γερμανική, για το θέμα των παρεκκλίσεων από το κοινοτικό κεκτημένο, για το αν θα παρακαμφθούν οι θα ενσωματωθούν, σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό και στη λύση του. Πρώτον, η Ελλάδα έχει καταθέσει δικό της κείμενο επ‹ αυτού; Δεύτερον, από τα υπάρχοντα αυτά κείμενα ποίο θεωρείτε πιο κοντά στις επιδιώξεις και στο στόχο μας για μη μόνιμες αποκλίσεις; Και ένα τρίτο, μια και την Κυριακή θα μεταβείτε στην Ελβετία, θα πάρετε μέρος σε τετραμερή διαπραγμάτευση;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτή τη στιγμή όλα τα κείμενα που υπάρχουν μελετούνται. Κατά συνέπεια δεν θα σας πω αν προτιμάται κάποιο. Εκείνο που θα σας πω είναι ότι εμμένουμε στην αρχή ότι μόνιμες παρεκκλίσεις δεν πρέπει να γίνουν δεκτές. Τώρα όσον αφορά το άλλο ερώτημά σας, εμείς προσκληθήκαμε και πηγαίνουμε εκεί για να βοηθήσουμε. Κατ‹ αρχήν, εκείνοι οι οποίοι διαπραγματεύονται είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Εμείς θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε την υπόθεση, με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να βρεθεί μια λύση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα είναι βιώσιμη και λειτουργική. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να διαπραγματευτούμε στη θέση άλλων. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες πάντα σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Παπαδόπουλο, για να επιτύχουμε το στόχο, που νομίζω ότι είναι στόχος όλων, μια λύση στο πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, στη βάση των αρχών που ήδη σας είπα.
>ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών για την τρομοκρατία, λένε οι πληροφορίες ότι ζητάτε τη συνδρομή των ευρωπαϊκών χωρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πέρα από τη συνδρομή που έχουμε ζητήσει από το ΝΑΤΟ. Γιατί το ζητάτε αυτό; Δεν αρκεί η Νατοϊκή συνδρομή;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ: Το ένα κατ‹ ανάγκην δεν αποκλείει και δεν υπερκαλύπτει το άλλο. Βρισκόμαστε στην ΕΕ. Συνεργαζόμαστε στενά με όλα τα κράτη - μέλη. Κατά συνέπεια, την ώρα που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων, πρόκληση που είμαι βέβαιος ότι θα τη φέρουμε επιτυχώς εις πέρας, είναι φυσικό να ζητάμε απ‹ τους φυσικούς μας εταίρους, τη συνδρομή τους, σ‹ αυτήν την υπόθεση. Και σε επίπεδο ουσίας, αλλά, επιτρέψτε μου να πω, και σε επίπεδο συμβολισμού. Κατά συνέπεια, το θεωρώ αυτονόητο να το ζητάμε αυτό.
>ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είπατε προηγουμένως ότι ο κ. Σολάνα θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις τον Ιούνιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για το νέο ρόλο που θα αναλάβει. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε αυτά; Θα καταθέσει δικό της υπόμνημα, ώστε να συμβάλει σ‹ αυτή την προσπάθεια;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάποιες ιδέες έχουν καταθέσει ήδη ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που συμμετείχαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πριν από λίγες ημέρες. Βεβαίως θα εξετάσουμε το θέμα και πιθανώς θα καταθέσουμε και δικές μας προτάσεις.
>ΤΣΙΟΔΡΑΣ: Η συνδρομή της ΕΕ για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων σε τι επίπεδο θα μπορούσε να κινηθεί; Πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η συνδρομή;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο μέσων. Αυτό είναι κάτι σαφές. Ζητούμε από τους φυσικούς μας εταίρους να συμμεριστούν μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Όπως είπα και πριν, το θεωρώ αυτονόητο. Με κάθε τρόπο που μπορούν να μας βοηθήσουν, θέλουμε να μας βοηθήσουν.
>ΔΕΛΑΣΤΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η προσωπική σας παρουσία στη Λουκέρνη θεωρείτε ότι προσδίδει πρόσθετη πολιτική νομιμοποίηση σε μια διαδικασία, στην οποία ναι μεν είχε συμφωνήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση, καθιστώντας την αναπότρεπτη, αλλά ταυτόχρονα παραμένει απαράδεκτη, αφού ακόμα και αν διαφωνήσετε θα θέσει σε δημοψήφισμα το Σχέδιο Ανάν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως ξέρετε, η διαδικασία αυτή είναι δεσμευτική. Κατά συνέπεια, δεν έχει κανένα νόημα να συζητά κανείς τα υπέρ και τα κατά. Απ‹ τη στιγμή κατά την όποια είναι δεσμευτική, και η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό το χρωστάμε πριν απ‹ όλα στους Κυπρίους αδερφούς μας. Και βεβαίως στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι ήταν η φυσιολογική κίνηση. Σε τελική ανάλυση, υπήρξε και μια προσωπική πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρώ ότι θα είχαμε στείλει λάθος μηνύματα, αν λέγαμε ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σ` αυτό το επίπεδο, μια και ήταν προσωπική πρόσκληση. Κατά συνέπεια, εκείνο στο οποίο θα επιμείνω είναι ότι κάτω από τις συνθήκες πρέπει να δώσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, τον αγώνα για να πετύχουμε το στόχο. Και ο στόχος παραμένει μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις αρχές που διέπουν την ΕΕ και βεβαίως τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
>ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως για λύση, βεβαίως βιώσιμη και λειτουργική και χωρίς μόνιμες, σημαντικές - χρησιμοποιήσατε αυτή τη λέξη - αποκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο. Ποιές θεωρεί η ελληνική πλευρά σημαντικές αποκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο;
>ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι απλό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προβλέπονται, ή μπορεί να προβλεφθούν κάποιες μεταβατικές περίοδοι. Οι μόνιμες αποκλίσεις, στην ουσία, συνιστούν λύση η οποία δεν θα συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό λέω. Καταλαβαίνουμε, και σε ένα βαθμό μπορεί να συζητηθεί αυτό, ότι μπορεί να υπάρχουν, να προβλέπονται κάποιες μεταβατικές περίοδοι. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του μόνιμου και σημαντικού, αν θέλετε, από εκείνο το οποίο αποτελεί απλώς μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής. Αυτή είναι μια θέση την οποία έχουμε πει από καιρό. Και δεν την έχουμε πει μόνο εμείς. Τη στηρίζει πριν απ‹ όλα η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως συμπαραστεκόμαστε και εμείς σ‹ αυτή την κατεύθυνση.
Πηγή: skai.gr