Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θα υπαχθεί μόνο το προσωπικό που δεν θα κριθεί κατάλληλο για το νέο οργανισμό στον οποίο θα συγχωνευθούν οι σημερινοί οργανισμοί του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης λέγοντας ότι από τις συγχωνεύσεις δεν θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό.

Ωστόσο θα προκύψουν σημαντικότατες εξοικονομήσεις καθώς οι 128 σημερινές υπηρεσιακές μονάδες των οργανισμών θα μειωθούν σε 7 και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από 46 θα μειωθούν επίσης σε 7.

Πηγή: skai.gr