Πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών

Πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών
Νομοσχέδιο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανεξάρτητων αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για πολυνομοσχέδιο που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την εμπέδωση της διαφάνειας και την εντατικοποίηση και εμβάθυνση των κάθε είδους ελέγχων.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου είναι:

• Η προστασία των μελών των συνταγματικώς κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών από ποινική ευθύνη για γνώμη που διατύπωσαν, ψήφο που έδωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σ

• Διευρύνεται ο κύκλος των υπαλλήλων που μπορεί να μετέχουν στην κάλυψη θέσεων με μετάταξη, ώστε να παρασχεθεί μεγαλύτερη δυνατότητα στελέχωσης υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό.

• Διασφαλίζονται πλήρως οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις.

• Σημαντική είναι και "η διεύρυνση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να επωφεληθούν οι συμβασιούχοι που δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σύμφωνα με το π.δ. 164/2004 από τη γενναία μοριοδότηση του 50% που τους έχει ήδη αναγνωρισθεί με τον ν. 3320/2005.

• Τέλος, ενισχύονται περαιτέρω οι δομές κοινωνικής μέριμνας, καθώς παρατείνεται η εφαρμογή του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" ως τις 31/8/2008 και τακτοποιούνται οι εργαζόμενοι σε αυτό μετά την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, ενώ επιταχύνεται περαιτέρω η διαδικασία ανανέωσης αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Πηγή: skai.gr