Οι προτάσεις που πέρασαν

- Προστασία των ζώων (άρθρο 5)

- Εγγυήσεις διαφάνειας και πολυφωνίας στα μμε (άρθρο 14)

- Εκπαιδευτικά ζητήματα και εισαγωγή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 16)

- Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας και ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις (άρθρο 17)

- Κατοχύρωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 20)

- Μέριμνα για την κοινωνική συνοχή (άρθρο 22)

- Δασικές εκτάσεις, προστασία τους, έννοια του δάσους και χωροταξικός σχεδιασμός (άρθρο 24 και 117)

- Κύρωση του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου και αποσαφήνιση των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (άρθρο 28)

- Πόθεν έσχες των βουλευτών και έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων (άρθρο 29)

- Επαγγελματικό ασυμβίβαστο βουλευτών (άρθρο 57)

- Έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών (άρθρο 58)

- Περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας (άρθρο 62)

- Εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 78)

- Ψήφιση του Προϋπολογισμού (άρθρο 79)

- Επίλυση μισθολογικών διαφορών των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 88)

- Προαγωγές ανωτάτων δικαστικών λειτουργών (άρθρο 90)

- Σύσταση Τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 95)

- Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 98)

- Σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου (άρθρο 100)

- Αναβάθμιση νησιωτικών και ορεινών περιοχών (άρθρο 101)

- Ανάδειξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανεξάρτητες αρχές, (άρθρο 101α)

- Άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας από τους ΟΤΑ (άρθρο 102)

- Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου (άρθρα 103 και 104)

- Αναδιατύπωση των διατάξεων σχετικά με το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (άρθρο 108)

- Παρεμβάσεις στα άρθρα 111, 115, 118 και 119, αποτελούν μεταβατικές - στην εφαρμογή του νέου Συντάγματος - διατάξεις.
Πηγή: skai.gr