Κατατίθεται στη Βουλή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Κατατίθεται στη Βουλή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Ναντίν Χαρδαλιά

Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο στο πρώτο σκέλος του αφορά απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε ότι η απλούστευση δεν συνιστά έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος., αλλά αντιθέτως όπως επισήμανε οι ρυθμίσεις θα υιοθετούν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και την κοινοτική νομοθεσία. 

Το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου επικεντρώνεται στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των περιοχών NATURA. 

Oι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου 

-Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις στις 100 - 150 ημέρες. Με τα τωρινά δεδομένα η διαδικασία μπορεί να φθάσει και τα 6 - 8 χρόνια. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες με την παρέλευση των οποίων τα αιτήματα θα θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτά ενώ ενεργοποιείται ο θεσμός των ιδιωτών πιστοποιημένων αξιολογητών. Επίσης επεκτείνεται η ισχύς της περιβαλλοντικής άδειας από 10 σε 15 χρόνια και προβλέπεται μελλοντικά η δυνατότητα έκδοσης ενιαίας άδειας με ενσωματωμένους περιβαλλοντικούς όρους (one-stop-shop) μόλις υπάρξει, σε κυβερνητικό επίπεδο, η κατάλληλη τεχνική υποδομή. 
-Καταργείται η άδεια παραγωγής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αντικαθίσταται από τη «Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας», η οποία θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης. Οι αιτήσεις για την έκδοση των Βεβαιώσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά τρεις φορές το χρόνο και οι βεβαιώσεις θα ισχύουν για 25 χρόνια με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής θα προχωρήσει τα βήματα για την υλοποίηση της επένδυσης. Τα εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση 'Αδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο του  Ιουνίου 2018, αξιολογούνται σύμφωνα με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και εκδίδεται απόφαση απόρριψης ή χορήγησης 'Αδειας Παραγωγής. Τα αιτήματα που υπεβλήθησαν από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και μετά, θα εξεταστούν με το νέο καθεστώς. Καταργείται το τέλος διατήρησης αδειών παραγωγής και εισάγεται τέλος για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού. 
- Αυξάνεται το όριο απαλλαγής για την περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών από το 0,5MW στο 1MW, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της συνακόλουθης αύξησης της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων των εν λόγω σταθμών. Ορίζεται επίσης περιβαλλοντική απαλλαγή για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μέχρι 60 kW και για υβριδικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ σταθμών ΑΠΕ μέχρι 100 kW, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ερευνητικούς σκοπούς.   
-Ενσωματώνεται η νέα κοινοτική οδηγία 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στη νέα νομοθεσία θα στηριχθεί το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, που προβλέπει την αναβάθμιση του 12-15% των κτιρίων έως το 2030, ή 60.000 σπίτια κάθε χρόνο. 
-Επεκτείνεται το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας με τον αγωγό φυσικού αερίου IGI Poseidon ώστε να περιλαμβάνει την διασύνδεση με τον αγωγό EastMed.  
- Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ καθώς δίνεται η δυνατότητα να περιορίζεται το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό του κεφάλαιο. 

 

Πηγή: skai.gr