Ευρωκοινοβούλιο για πυρκαγιές

Με σημαντική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το ψήφισμα για τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις πυρκαγιές στην Ελλάδα, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην Αρχαία Ολυμπία.

Στο κοινό αυτό ψήφισμα δίνεται ένας γρήγορος απολογισμός του καταστροφικού έργου των πυρκαγιών στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι οι διαστάσεις και οι συνέπειες τέτοιων φαινομένων υπερβαίνουν συχνά την περιφερειακή και εθνική κλίμακα και απαιτούν επειγόντως αποτελεσματική ευρωπαϊκή δέσμευση.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν μεταξύ άλλων να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία θα μπορεί ν' αντιδρά αμέσως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και να εξεταστεί από την Κομισιόν κατά πόσο τα εφαρμοζόμενα μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης είναι τα κατάλληλα.

Παράλληλα, ζητούν επιμόνως από το Συμβούλιο να καταλήξει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε απόφαση σχετικά με το νέο κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε.

Ακόμα, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να κινητοποιήσει το τρέχον Ταμείο Αλληλεγγύης αλλά και άλλους κοινοτικούς μηχανισμούς, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, για την ανακούφιση των δεινών και την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων.

Ειδική αναφορά κάνουν οι Ευρωβουλευτές στην Αρχαία Ολυμπία και την απειλή που αντιμετώπισε η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων και ειδικά το μουσείο της και ζητούν να διατεθούν πόροι για σκοπούς αποκατάστασης, σε περίπτωση που τόποι της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς υποστούν ζημιές από τις συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να σταλεί αντιπροσωπεία του στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό, να δημιουργήσει μια εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής και να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση της πρόληψης και της αντίδρασης σε παρόμοιες ακραίες καταστάσεις στο μέλλον.
Πηγή: skai.gr