Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής για τα αυθαίρετα

Καταπέλτης για τις ρυθμίσεις που αφορούν στα αυθαίρετα είναι η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που επιτρέπουν τη σύνδεση των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιχειρείται να νομιμοποιηθούν αυθαίρετα, μέσω αναγνώρισης τετελεσμένων καταστάσεων». Παραπέμπει, δε, στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας αντίστοιχες ρυθμίσεις στο παρελθόν κρίθηκαν αντισυνταγματικές, διότι παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των πολιτών, τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου και το άρθρο 24 που επιτάσσει την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Οριακής συνταγματικότητας κρίνει, επίσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο διατάξεις άλλου άρθρου με το οποίο επιχειρείται να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.
Πηγή: skai.gr