Δράση για Λισσαβόνα στην Κύπρο

Καθοριστικής σημασίας για τη μεσοπρόθεσμη αλλά και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας, θα είναι η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής. Παρουσιάζοντας το κυβερνητικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας στη συνεδρία του Ανωτάτου Συμβουλευτικού Σώματος του Kυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο κ. Σαρρής χαρακτήρισε τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας ως ιδιαίτερα θετικές. Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι κατά το 2005 η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, σε συνθήκες υψηλής απασχόλησης, χαμηλού ρυθμού πληθωρισμού και σημαντικής βελτίωσης της όλης δημοσιονομικής κατάστασης. Το Πρόγραμμα Δράσης της Κύπρου για την Στρατηγική της Λισσαβόνας καλύπτει τριετή περίοδο και διαχωρίζεται σε τρία κύρια μέρη-κεφάλαια, σύμφωνα και με τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα το μακροοικονομικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο με τις μικροοικονομικές πολιτικές και το κεφάλαιο για την απασχόληση.
Πηγή: skai.gr