Για τα νομικά ζητήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας είχε μιλήσει στην εκδήλωση της «διαΝΕΟσις» για τους «Πέντε Δράκους», στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2018, η πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ και νεοεκλεγείσα ΠτΔ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Επίσης, είχε συμμετάσχει σε μελέτη που δημοσιεύτηκε από τη «διαΝΕΟσις» τον Φεβρουάριο του 2019, στην οποία είχε αναλάβει το εισαγωγικό κεφάλαιο που αφορά το Σύνταγμα και τους Δικαστές.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Σακελλαροπούλου, βασική αιτία για την καθυστέρηση στην απονομή διοικητικής δικαιοσύνης συνιστά «ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων σε σχέση με τις δυνατότητες των δικαστηρίων. Ακόμη και αν όλοι οι δικαστές υπερέβαιναν τις δυνατότητές τους, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν οι επιθυμητοί χρόνοι διεκπεραίωσης των δικών. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η υπερφόρτωση των πινακίων των δικαστηρίων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε ένδικα μέσα, τα οποία ασκούν το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.»

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προσπαθώντας να εντοπίσει τις αιτίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα, επεσήμανε τα βασικά προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης, τα οποία συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό της χώρας στον τομέα της Δημοκρατίας.

Όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά στην ομιλία της, «η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι ένδειξη εκδημοκρατισμού μιας κοινωνίας, αλλά ο μεγάλος όγκος των εκκρεμών υποθέσεων στη διοικητική δικαιοσύνη συνδέεται και με τις αστοχίες του νομοθέτη και την αβελτηρία της διοίκησης.»

Σύμφωνα με τη Σακελλαροπούλου, «για να μπορέσει η δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της, Πρόεδροι των δικαστηρίων πρέπει να ορίζονται δικαστές με αυξημένα προσόντα, γνώση του management και ισχυρό πνεύμα συνεργασίας, με υψηλή αντίληψη για τα καθήκοντά τους και της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Είναι επίσης αναγκαίο να εκσυγχρονιστούν οι ρυθμίσεις για εκπαίδευση και επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών. Τέλος, στον σκοπό αυτό συμβάλλει η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαστών.»

«Είναι κοινός τόπος στην εποχή μας ότι συστατικό στοιχείο μιας δημοκρατίας δυτικού τύπου είναι το κράτος δικαίου, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η ύπαρξη ανεξάρτητης και αποτελεσματικής δικαιοσύνης που αποτελεί όψη της κρατικής εξουσίας.», υποστηρίζει η ΠτΔ στο κεφάλαιό της.

Τέλος, καταλήγει ότι η λύση πρέπει να προέλθει από τη πλευρά εκείνων που, αναγνωρίζοντας ότι η δημοκρατία είναι ένα αργό και ακριβό σύστημα, παλεύουν να βρουν την χρυσή τομή μεταξύ της ανάγκης για γρήγορη και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και της ανάγκης για σεβασμό της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης και του δικαιώματος του κάθε πολίτη σε δικαστική προστασία.    
 

Πηγή: skai.gr