Στον απολογισμό για το 2020, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Σακέλλης έκανε αναφορά σε θέματα που απασχόλησαν τον Σύνδεσμο στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς:

"Δυστυχώς τα 100 χρόνια του Συνδέσμου μας συμπίπτουν με μία πρωτόγνωρη παγκόσμια κρίση την οποία ούτε μπορούσαμε να προβλέψουμε ούτε να φανταστούμε. Η Υγειονομική κρίση έπληξε την παγκόσμια οικονομία και άλλαξε τον τρόπο ζωής μας και ελπίδα όλων μας είναι να ξεπεραστεί σύντομα αλλά και να αφήσει και θετικά σημάδια στη μετέπειτα πορεία μας, όπως η αλλαγή νοοτροπίας στις διακρατικές μας σχέσεις για περισσότερη κατανόηση και αλληλεγγύη και τον καθορισμό πολιτικών βασισμένων σε αρχές.

Από την αρχή της κρίσης αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία του Συνδέσμου σε ότι αφορά στον καταρτισμό προτάσεων για τη λήψη μέτρων ενίσχυσης του Κλάδου και την εφαρμογή τους.

Στις διεκδικήσεις αυτές είχε σημαντικό ρόλο η ομαδικότητα, η συμμετοχή όλων των μελών μας στη λήψη αποφάσεων και η καλοπιστία τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας.

Από την αρχή της κρίσης και με ενέργειες του Συνδέσμου μας εξασφαλίσαμε την συμπερίληψή μας στους πληγέντες κλάδους και επωφεληθήκαμε των οριζόντιων μέτρων που αποφασίστηκαν. Σας υπενθυμίζω ότι σε μέτρα, όπως η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, δεν συμπεριλαμβάνονταν οι ναυτικοί και χρειάστηκαν οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου μας για να συμπεριληφθούν, ενώ το ίδιο συνέβη και με τις επιδοτήσεις των εργοδοτικών εισφορών.

Ένα σημαντικό μέτρο το οποίο προτείναμε είναι οι Συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας COVID, το ύψος των μισθωμάτων των οποίων δεν μας ικανοποιεί, αλλά απετέλεσαν μία σημαντική βοήθεια για τις εταιρείες μας.

Το μέτρο των έκτακτων αυτών συμβάσεων εφαρμόζεται και σήμερα και γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την συνεχή και χωρίς διακοπές εφαρμογή τους, επίσης την προσαρμογή των μισθωμάτων στα πραγματικά έξοδα των πλοίων.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα μέλη μας, δηλαδή τα πλοία που εξυπηρετούν όλα τα νησιά μας δεν έλαβαν το 2020 βοήθεια 55 εκ., αλλά 31 μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και λαμβανομένου υπόψη ότι το 25% αφορούσε τα πορθμεία. Δεν αμφισβητούμε τα  55 εκ., αλλά εμείς λάβαμε 31.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας τα ζημιογόνα αποτελέσματα των εταιρειών μας την τρέχουσα περίοδο ξεπερνούν τα 25 εκ. το μήνα και για να καλυφθούν πρέπει να αυξηθούν 75% τα τρέχοντα μισθώματα συμβάσεων covid-19.»

'Οπως τόνισε ο Σύνδεσμός πρότεινε και υλοποιήθηκαν :

· Να συμπεριληφθούν οι θαλάσσιες μεταφορές στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13%. Για το θέμα αυτό διεκδικούμε και συζητούμε χωρίς να έχουμε πάρει τελικές απαντήσεις στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών και στα αυτοκίνητα αλλά και στις συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας.

· Την παράταση της χειμερινής περιόδου τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020

· Την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών από 1/7-30/9.

· Τη μείωση των λιμενικών εξόδων 20% σε όλα τα λιμάνια με εξαίρεση τους Οργανισμούς Λιμένων, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και τον Ιανουάριο 2021.

· Την εφαρμογή μειωμένων τιμολογίων στις επισκευαστικές θέσεις του ΟΛΠ.

· Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε και να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή του κλάδου των θαλάσσιων συγκοινωνιών στα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4772/21 για την κάλυψη των πάγιων δαπανών των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

· Εκπονήθηκε μελέτη για την ανάγκη εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Ακτοπλοΐα η οποία εν όψει των εξελίξεων θα επικαιροποιηθεί για να συμπεριλάβει τις τελευταίες εξελίξεις

· Εκπονήθηκε μελέτη από το ΙΟΒΕ για τη σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε την 12-1-2021 και πέραν της δημοσιότητας της οποία έλαβε, έχει διανεμηθεί σε Υπουργεία, τράπεζες και οργανισμούς και ήδη έχει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση αιτημάτων και προβλημάτων του κλάδου.

· Παράλληλα έγινε μελέτη από την Εταιρεία Grant Thornton  με σκοπό την επιλογή συγκεκριμένων δράσεων για  την ενίσχυσή του Κλάδου μας από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και ΕΣΠΑ 21/27. Οι προτάσεις της μελέτης αυτής ήδη χρησιμοποιούνται από το ΥΝΑΝΠ  για την στήριξη των προτεινόμενων μέτρων κυρίως σε ότι αφορά στην επιλεξιμότητα του κλάδου.

· Επίσης ζητήθηκε η μελέτη και η γνωμοδότηση από πανεπιστημιακό καθηγητή για θέματα που αφορούν την ελεύθερη παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κυρίως των αποβλήτων. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές έχουν κατατεθεί στη ΡΑΛ και στη ΓΓ Λιμένων ελπίζοντας να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος της μονοπωλιακής παροχής των υπηρεσιών σε όλα τα λιμάνια της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Ηρακλείου.

· Η αύξηση των μισθωμάτων των αγόνων γραμμών  αποτελεί πάγιο αίτημά  μας. Η απόφαση της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ναυτιλίας για την αύξηση των μισθωμάτων των αγόνων γραμμών ήταν σημαντική για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών μας αλλά και για την αύξηση των Δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών νησιών.

· Έχει ήδη αποφασιστεί και θα υλοποιηθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας μέχρι 12 χρόνια. Αυτό είναι μία σημαντική απόφαση που θα συμβάλει θετικά στο μεγάλο θέμα της ανανέωσης του Ακτοπλοϊκού μας στόλου.

· Σε ότι αφορά την ανανέωση του Ακτοπλοϊκού στόλου από το 2019 μέχρι και σήμερα συμμετέχουμε ενεργά στις μελέτες και στις προσπάθειες του ΝΕΕ και του Προέδρου κου Γ. Πατέρα για την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων. Η προσπάθεια αυτή είναι σε εξέλιξη και ήδη υπάρχουν επαφές του ΝΕΕ με τους Υπουργούς Οικονομικών και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση του τελευταίου σταδίου της μελέτης που θα αφορά την λεπτομερή καταγραφή των αναγκών και τις τελικές προτάσεις για την συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων.

· Σε ότι αφορά τα λιμάνια μας κατατέθηκαν στη Γ.Γ Λιμένων οι παρατηρήσεις των πλοιάρχων μας για όλα τα λιμάνια τα οποία προσεγγίζουν σε μία προσπάθεια να προγραμματιστούν και να συντονιστούν οι απαραίτητες εργασίες. Ταυτόχρονα έχουμε θέσει θέμα αξιοποίησης των λιμενικών τελών. Τέλος υπενθυμίζουμε την παρουσία της Ένωσης Πλοιάρχων, δηλαδή των πλοιάρχων μας στην ΕΣΑΛ γεγονός πολύ σημαντικό για την καταλληλότητα των έργων που προγραμματίζονται.

· Πρέπει να τονίσω για μία ακόμα φορά την αποτελεσματική μας συμμετοχή το 2017-2018 στην εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου ένα μέτρο με μεγάλη σημασία για τις μελλοντικές εξελίξεις.

· Σχετικά με τις γραμμές της Αδριατικής έχει ζητηθεί η εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών πλοίων έναντι των Ευρωπαϊκών στα οποία εφαρμόζονται μέτρα ενίσχυσης, αλλά παράλληλα έχει ζητηθεί και η ενίσχυση των πλοίων της γραμμής γενικότερα, όπως εξάλλου συμβαίνει και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.

Οπως ανέφερε ο κ.Σακέλλης:« Η Δεκαετία 2021-2030 είναι ίσως η δυσκολότερη στην ιστορία των Θαλάσσιων Συγκοινωνιών.

Το 2021 ξεκίνησε με ζημιές του Κλάδου που ξεπερνούν τα 130 εκ. € και έναντι των οποίων έχουμε λάβει ενίσχυση μόνο 31 εκ.

Έχουμε μπροστά μας μία προβληματική χρονιά με δυσάρεστες εξελίξεις με δεδομένη την καθυστέρηση των εμβολιασμών διεθνώς, το οποίο θα επηρεάσει δυσμενώς τον εισερχόμενο τουρισμό.

Είναι βέβαιο ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 δεν θα είναι καλύτερο από αυτό του 2020 χωρίς να αποκλείεται να είναι και χειρότερο. Η κίνηση την τρέχουσα περίοδο είναι μειωμένη κατά 70% και οι τιμές των καυσίμων αυξημένες κατά 65%. Υπολογίζουμε ότι οι εταιρείες μας δαπανούν την τρέχουσα περίοδο €15 εκ. μηνιαίως για να καλύψουν το κόστος των καυσίμων, όταν τον Απρίλιο του 2020 δαπανούσαν €9 εκ. για τα ίδια δρομολόγια.

Παράλληλα η ενίσχυση των εταιρειών μας δεν είναι συνεχής, πχ διεκόπη την περίοδο 2/5-19/7, 8/8-25/9, 1/10-24/11 του 2020, επίσης τον Ιανουάριο του 2021, ενώ ανησυχούμε για τον Μάρτιο.

Είναι χαρακτηριστικό, χωρίς να υπολογίζουμε τα υπόλοιπα έξοδα, ότι το κόστος των καυσίμων των εταιρειών μας τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2021 εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ η ενίσχυση που δόθηκε με βάση τις Συμβάσεις Covid ήταν 6.800.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά τη θερινή περίοδο οι προβλέψεις είναι ότι ο εισερχόμενος τουρισμός θα κυμανθεί στο 50% του 2019, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται λόγω των αρνητικών εξελίξεων της της πανδημίας.

Είναι βέβαιο λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας μία κακή χρονιά με αμφισβητούμενα αποτελέσματα σε ότι αφορά την κίνηση και με βέβαια ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα με μειωμένη ρευστότητα και αυξημένο δανεισμό»

Για τα θέματα κρουαζιέρας τοποθετήθηκε ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Ποταμιάνος:

"Σύντομα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τα πεπραγμένα στον τομέα των κρουαζιερών το τελευταίο έτος.

Όπως όλοι γνωρίζετε οι κρουαζιέρες δημιουργήθηκαν από τούς Έλληνες ακτοπλόους της τελευταίας εκατονταετίας παγκοσμίως και είναι γνωστή η ανοδική τους πορεία.

Ο Σύνδεσμός μας έχει σχετικά μικρό αριθμό πλοίων της κατηγορίας αυτής αλλά μπορώ να πω ότι το τέλος του 2019 η παράδοση, η γνώση και η συνεισφορά στον τομέα αυτό αναγνωρίστηκε από τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιερών ως αποτέλεσμα να μας ζητήσουν συνεργασία από την CLIA (Cruise Line Association) όπως και από την PEACE BOAT της Ιαπωνίας με σημαντικό αριθμό πλοίων. Βεβαίως εξετιμήθηκε και η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα θέματα στον ΣΕΕΝ και ότι είναι η δεσπόζουσα ένωση της επιβατηγού ναυτιλίας.

Η επιδημία του κορωνοϊού το 2020 σχεδόν εξαφάνισε τον τομέα αυτό, ίσως και κατά 96,5%. 

Θεωρούμε ότι η δραστηριότητα αυτή της επιβατηγού ναυτιλίας θα μπορέσει να αναβιώσει, ανεξάρτητα από τον τομέα της ακτοπλοΐας, μια που η ιδιότητα του επιβατηγού πλοίου, ο χαρακτηρισμός και η εκμετάλλευσή του ανήκει αποκλειστικά στους πλοιοκτήτες και εφοπλιστές της επιβατηγού ναυτιλίας οι οποίοι τα χρησιμοποιούν, χαρακτηρίζουν και μετασκευάζουν ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους βλέψεις.

Είμαστε στη χειρότερη φάση μια που ακόμα και τα λιμάνια σε πολλές χώρες είναι ακόμα κλειστά και το κοινό για θαλάσσιες κρουαζιέρες αναψυχής δεν είναι έτοιμο για διακοπές, η δε αναδιοργάνωση της υποδομής που γνωρίζαμε στο παρελθόν θα απαιτήσει χρόνο.

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια στα πλαίσια του ΣΕΕΝ που είναι η μεγαλύτερη και δεσπόζουσα ένωση επιβατηγού ναυτιλίας.

Προσωπικά ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου για την άριστη συνεργασία κρατώντας πάντοτε ο κάθε τομέας την απόλυτη αυτοτέλεια και ανεξαρτησία, όλα αυτά βεβαίως με αισιόδοξο το μέλλον του κορωνοϊού".

Πηγή: skai.gr