ΕΛΣΤΑΤ: 74 εμπορικά πλοία βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας στους ελληνικούς λιμένες πέρισυ

ΕΛΣΤΑΤ: 74 εμπορικά πλοία βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας στους ελληνικούς λιμένες πέρισυ

Σε 74 ανήλθαν πέρυσι τα εμπορικά πλοία (100 κόρων και άνω) που βρίσκονταν σε κατάσταση αργίας στους ελληνικούς λιμένες, εκ των οποίων τα 24 είχαν ελληνική σημαία και τα 50 ξένη.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων αυξήθηκε κατά 15,6% και η ολική χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 52,9%, τον Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018, είχε παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 8,6% και αύξηση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 0,4%.

Ο αριθμός των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού αυξήθηκε κατά 20% και η ολική χωρητικότητά τους μειώθηκε κατά 23,2% το 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2019. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018, είχε παρατηρηθεί μείωση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 9,1% και μείωση της ολικής χωρητικότητάς τους κατά 71,4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ