Υιοθετήθηκε εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού - Οι 7 άξονες

Στην υιοθέτηση διετούς εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού μπροχώρησε σήμερα μο «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το εθνικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά την περίοδο 2021-2023, αποτελεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και περιλαμβάνει τις δράσεις των 12 φορέων που συγκροτούν τον «Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο συστάθηκε με το νόμο 4491/2017.

Παράλληλα, οι άξονες προτεραιότητας του εθνικού σχεδίου δράσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι οι:

  1. Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των επιπτώσεών της στα παιδιά,
  2. Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά,
  3. Προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών,
  4. Διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην υγεία,
  5. Δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση,
  6. Προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα – αποϊδρυματοποίηση και
  7. Οριζόντια δράση για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.

«Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών και η προστασία της ανηλικότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για το υπουργείο, κάτι που αποτυπώνεται και στον κεντρικό ρόλο που αυτό ανέλαβε. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού γίνεται με έναν οριζόντιο τρόπο που καταλαμβάνει μεγάλο εύρος πολιτικών της δημόσιας διοίκησης», δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ