Της Ναντίν Χαρδαλιά 

Τη σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (ΚΥΔΟΜ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τροποποιήσεις στο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο.

Δείτε την τροπολογία εδώ.

Η ΚΥΔΟΜ θα ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης των δήμων και ιδίως την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή αναθεώρησής της για οικοδομικές εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος στόχος είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων που παρατηρούνται και των μεγάλων καθυστερήσεων στις ΥΔΟΜ των δήμων, αλλά και τις προβληματικές/αντιφατικές ερμηνείες μεταξύ των ΥΔΟΜ.

Με την ίδια τροπολογία τροποποιείται το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας σε δύο σημεία. Προστίθεται στις ολοκληρωμένες μητροπολιτικές παρεμβάσεις και η ανάπλαση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με ορισμό προσωρινής χωροθέτησης σταθμών μεταφόρτωσης και παράλληλα προβλέπει ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στον παράκτιο χώρο.

Παράλληλα παρατείνεται για την περίοδο 2021 έως 2023 η διάρκεια του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για το κέντρο της Αθήνας.

Η ίδια τροπολογία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση εγκατάστασης δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών σε σε δάση και δασικές εκτάσεις.  Συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η κατασκευή σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις (γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισμούς), Κέντρων  Υποδοχής και Ταυτοποίησης και λοιπών τέτοιων δομών μετά των συνοδών τους έργων, καθώς και σε αναδασωτέες εκτάσεις προσωρινών δομών. Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι οι ΦΟΔΣΑ.

Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο, οι οποίες επιδιώκουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών, ενώ αναστέλλει από 1/3/2020 έως 31/3/2021 λόγω πανδημίας μία σειρά πολεοδομικών προθεσμιών.