Τι ζητούν οι πρυτάνεις

"Το νομοσχέδιο για την έρευνα θα πρέπει ν' αναγνωρίζει τα πανεπιστήμια ως θεμελιώδεις οργανισμούς που θα προάγουν τη βασισμένη στη γνώση οικονομία". Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα της 54ης Συνόδου των πρυτάνεων, που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά.

Όπως επισημαίνεται, "τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι πρωταρχικοί χώροι ίδρυσης ερευνητικών κέντρων, ενώ θα πρέπει να ρυθμιστεί ισοβαρώς η διαδραστική λειτουργικότητα μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ, κυρίως σε ότι αφορά την αριστεία, τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους".

Ακόμα, η Σύνοδος των πρυτάνεων χαρακτηρίζει "θετικό βήμα" την εισαγωγή για πρώτη φορά, προς συζήτηση Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, διατυπώνει ωστόσο και επιφυλάξεις για τις προτάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, λέγοντας ότι "ο σημαντικός ρόλος των Πανεπιστημίων υποβαθμίζεται" καθώς ήδη τα "πανεπιστήμια έχουν επενδύσει στην αλληλεπίδραση έρευνας και εκπαίδευσης" και διαθέτουν την "τεχνογνωσία" και τις "εξειδικευμένες ερευνητικές εγκαταστάσεις, τη γενική υποδομή (βιβλιοθήκες, δίκτυα) και το προσωπικό υποστήριξης".

Όσον αφορά στο νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι θα εφαρμοστεί μέχρι κεραίας.
Πηγή: skai.gr