Τι αλλάζει στο νόμο για όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες

Τι αλλάζει στο νόμο για όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες

Της Ναντίν Χαρδαλιά

Πλήθος αλλαγών στον υφιστάμενο από το 1993 νόμο περί ρυθμίσεων όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, επιφέρει νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε στη Βουλή και με το οποίο εναρμονίζεται παράλληλα το εθνικό δίκαιο με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την υποχρέωση εφεξής σήμανσης πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών τους, που εισάγονται στην Ελλάδα χωρίς σήμανση.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ.

Διεύρυνση των περιπτώσεων παράβασης με τιμωρία ποινή φυλάκισης & πρόστιμο

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επαναπροσδιορίζονται οι περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας που τιμωρούνται κατά περίπτωση με ποινές φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο, ενώ επανακαθορίζονται  οι περιπτώσεις που επιτρέπεται η κατοχή όπλων με ή χωρίς σχετική άδεια όπως και οι προϋποθέσεις εμπορίας και διάθεσης όπλων για τα οποία απαιτείται ή όχι άδεια με διεύρυνση των περιπτώσεων παράβασης που τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ.

Πληρωμή τελών Χ 10 και υπό προϋποθέσεις για νόμιμη κατοχή όπλου χωρίς άδεια

Παράλληλα, προσδιορίζονται επακριβώς οι περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ποινική ευθύνη των κατόχων όπλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εφόσον υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το δεκαπλάσιο των κατά περίπτωση προβλεπόμενων τελών για την έκδοση άδειας κατοχής.

Νέες ρυθμίσεις για κατάσχεση πυροβόλων όπλων & μεταφορά όπλων για εκθέσεις

Εισάγονται, δε, και ρυθμίσεις αναφορικά με:

- τη μεταφορά όπλων και λοιπών σχετικών αντικειμένων για εκθεσιακούς σκοπούς

-την κατάσχεση και δήμευση πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους από αστυνομία, λιμενικό, στρατιωτικές, τελωνειακές, δασικές κι άλλες αρμόδιες αρχές

με την πρόβλεψη της υποχρέωσής τους να επικαιροποιούν το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο και τον καθορισμό της διαδικασίας καταστροφής και εκποίησης τους με υπουργική απόφαση.

Στο μικροσκόπιο του νομοσχεδίου μπαίνουν και ζητήματα σχετικά με τη χρήση όπλων σε πλοία και αεροσκάφη, όπως και σχετικά με την οπλοφορία συγκεκριμένων περιπτώσεων προσώπων που υπηρετούν σε αρχές επιβολής του νόμου κρατών μελών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών και σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων, που πραγματοποιείται μετά τις 8 Απριλίου 2016,  από αρμόδιες δημόσιες αρχές και εργαστήρια επισκευής.

Με άλλη ρύθμιση προσδιορίζονται εκ νέου τα είδη όπλων, των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό με ιδιαίτερη αναφορά στα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα που πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης.

Πηγή: skai.gr