Συνήγορος Καταναλωτή για ΚΕΣ

Συνήγορος Καταναλωτή για ΚΕΣ
Παραπλανητικές διαφημίσεις Κολεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών εντόπισε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος επισημαίνει ότι σε αρκετές απ' αυτές δηλώνεται ότι παρέχονται "αναγνωρισμένες από το κράτος πανεπιστημιακές σπουδές" στην Ελλάδα και ότι χορηγούνται πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών, όπως Bachelor, Master, MBA, PhD κλπ.

Ο "Συνήγορος του Καταναλωτή", αφού υπενθυμίζει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, καλεί τους εκπροσώπους των εκπαιδευτηρίων να απέχουν από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλανητικές πράξεις ή παραλείψεις ως προς το περιεχόμενο των υπηρεσιών τους.

Παράλληλα, τους καλείς να παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση στους καταναλωτές ως προς τη νομική φύση των σπουδών και την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας.
Πηγή: skai.gr