Συμβουλές του ΚΕΠΚΑ για όσους ταξιδεύουν με τρένο

Βασικά σημεία του χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή που εξέδωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και στον οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες του οργανισμού και γίνεται αναφορά, στα δικαιώματα του Σιδηροδρόμου και των επιβατών, παρουσιάζει σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών - ΚΕΠΚΑ. Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού, επιστρέφεται στο ακέραιο το αντίτιμο του εισιτηρίου ή των κομίστρων αποσκευών που έχουν καταβάλει οι επιβάτες, εφόσον η ματαίωση οφείλεται, σε υπαιτιότητα του ΟΣΕ ή σε ανωτέρα βία. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάργησης αμαξοστοιχίας (με την οποία ισοδυναμεί και η καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών), δεν παρέχεται το δικαίωμα στον επιβάτη να αξιώσει αποζημίωση. Αν υπάρξει βλάβη ή απώλεια των αποσκευών χειρός, αυτών δηλαδή που μεταφέρονται από τον επιβάτη, δεν υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε. για καταβολή αποζημίωσης, παρά μόνο όταν αποδεικνύεται υπαιτιότητα του Ο.Σ.Ε. Για τις «εγγεγραμμένες αποσκευές», υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε., η οποία αρχίζει, από την παραλαβή τους, στο γραφείο αποσκευών και περαιώνεται, με την παράδοσή τους στους δικαιούχους. Σε περίπτωση βλάβης των αποσκευών, ο επιβάτης αποζημιώνεται, για τη μείωση της αξίας τους. Αποζημίωση δικαιούται ο επιβάτης, επίσης, στην περίπτωση που καθυστερήσει η παράδοση των αποσκευών.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr