Συμβουλές Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών για τα τρόφιμα στη διάρκεια του καλοκαιριού

Την προσοχή των καταναλωτών ζητά το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών κατά τη διάρκεια αγοράς, μεταφοράς και διατήρησης των τροφίμων κατά την περίοδο του καλοκαιριού.
Όπως επισημαίνει η οργάνωση των καταναλωτών:
Τα τρόφιμα κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορούν να φτάσουν πολύ εύκολα στην επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη (θερμοκρασία 4οC-60oC όπου τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα). Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας (μεγάλη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου, πολύ υψηλές θερμοκρασίες) γίνεται φανερή η σοβαρότητα με την οποία πρέπει να μεταχειριζόμαστε τα τρόφιμα.
Τα ψυγεία πρέπει να έχουν 4οC ή μικρότερη θερμοκρασία, ενώ οι καταψύκτες -12οC ή λιγότερο
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr