Στο ελληνικό κράτος η διαχείριση προγράμματος οικονομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο

Η μετάβαση των σχετικών προγραμμάτων από τους διεθνείς οργανισμούς στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί σημαντικό βήμα και εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για πλήρη ανάκτηση του ελέγχου στο Μεταναστευτικό», σημειώνει το υπουργείο Μετανάστευσης σε ανακοίνωσή του, με την ευκαιρία της παραλαβής από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο, από αύριο, 1η Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο ευχαριστεί την Ύπατη Αρμοστεία για την ως τώρα συνεργασία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε χτες, φορέας υλοποίησης του προγράμματος παροχής οικονομικού βοηθήματος είναι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και εταίρος υλοποίησης το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο θα ανατεθεί η παροχή του βοηθήματος.

Όπως είχε προαναγγελθεί από το υπουργείο, το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται μόνο στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας του υπουργείου Μετανάστευσης ή σε δομές που λειτουργούν διεθνείς οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ και φορείς εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΜΚΟ. Επίσης, προϋπόθεση αποτελεί οι ωφελούμενοι να μην εργάζονται ή η εργασία τους να μην αποφέρει επαρκείς πόρους.

Το βοήθημα διακόπτεται εφόσον εκδοθεί η απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, εφόσον υπάρξει παραίτηση ή ανάκληση της αίτησης διεθνούς προστασίας και σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της φυσικής παρουσίας του ωφελούμενου σε θέση στέγασης. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, διακόπτεται με τη συμπλήρωση δώδεκα συνεχόμενων μηνιαίων καταβολών του βοηθήματος στον ωφελούμενο, εξαιρουμένων «όσων εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι ως προς το νομικό τους καθεστώς» εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτημα στον φορέα υλοποίησης. Διακοπή παροχής του βοηθήματος υπάρχει επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης εκ μέρους του ωφελούμενου του κανονισμού λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει αποκρύψει οικονομικούς πόρους και σε περίπτωση που ο αιτών εργάζεται και οι αποδοχές από την εργασία του «είναι ίσες ή ξεπερνούν το 50% του ύψους αναλογικά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» λαμβάνοντας υπόψη «ότι η στέγαση των ωφελούμενων παρέχεται σε είδος». Οι ωφελούμενοι υποχρεώνονται να ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς στέγασης σχετικά με τυχόν έμμισθη απασχόλησή τους.

Στην κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται ότι το οικονομικό βοήθημα μπορεί να περιοριστεί κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του φορέα υλοποίησης και σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών, φθοράς εξοπλισμού ή υπερκατανάλωσης ρεύματος ή νερού ή σε ωφελούμενους που εργάζονται, αλλά η εργασία τούς αποφέρει εισόδημα μικρότερο του 50% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Το ποσό παραμένει το ίδιο με αυτό που παρείχε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας των ωφελούμενων και ανάλογα με το αν τους παρέχεται σίτιση ή όχι στη δομή.

Πηγή: skai.gr