Προτάσεις πρυτάνεων στο υπουργείο Παιδείας

Όπως μας επισήμανε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Μπαμπινιώτης, η πρόταση συγκεκριμένα είναι ή θα καταργηθούν οι μετεγγραφές ή θα αναθεωρηθεί ριζικά το περιεχόμενο του νομικού πλαισίου τους. Μάλιστα είναι ευκαιρία, τώρα που αλλάζει το εξεταστικό σύστημα, να ενταχθεί εκεί και αυτό το ζήτημα.
Το δεύτερο θέμα στο οποίο κατέληξαν είναι ο τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Συγκεκριμένα, προτείνεται στην υπουργό Παιδείας:
Οι εξετάσεις εισαγωγής να καταργηθούν και έτσι να αποδεσμευτεί το λύκειο. Όμως, για να ενισχυθεί ο ρόλος του, η επίδοση των μαθητών στο λύκειο θα συνεκτιμάται για την επιλογή στο Πανεπιστήμιο.
Έτσι, το τεχνικό τμήμα των εξετάσεων θα πρέπει να το αναλάβει το υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή τον τρόπο εξέτασης. Όμως, τα Πανεπιστήμια θα αναλάβουν τα υπόλοιπα: Δηλαδή θα προσδιορίζουν τα μαθήματα, την εξεταστέα ύλη, τα θέματα που θα μπαίνουν στις εξετάσεις, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, η Νομική, για εκείνους που θέλουν να σπουδάσουν νομικά, το τμήμα φιλολογίας για τους φιλολόγους κλπ. Τα ίδια τα Πανεπιστήμια θα καθορίζουν και τον βαθμό του συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος που τα ίδια θα επιλέξουν να βαρύνει περισσότερο.
Οι πρυτάνεις είπαν στην υπουργό ότι έχουν προτάσεις επί του εξεταστικού, ωστόσο, η υπουργός δεν πρόλαβε να πάρει μέρος στη συζήτηση τους. Έτσι, οι πρυτάνεις επιφυλάχθηκαν να την ξανασυναντήσουν για το θέμα αυτό, έχοντες υπόψη ότι εκείνο το οποίο τους είπε η κ. Γιαννάκου, σχετικά με τις προτάσεις τους επί του εξεταστικού, ήταν ότι θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για όποια πρόταση τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.
Πηγή: skai.gr