Προσωρινή αναστολή λειτουργίας αναβατόριου Ακρόπολης λόγω ανέμων

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας αναβατόριου Ακρόπολης λόγω ανέμων
Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αναβατόριου στην Ακρόπολη, ανακοινώθηκε, λόγω ισχυρών ανέμων.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην Αττική καταστούν δύσκολη τη χρήση του αναβατόριου, και προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, αναστέλλεται προσωρινώς η λειτουργία του στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, μέχρι την ομαλοποίηση των καιρικών συνθηκών.
Πηγή: Πηγή: ΑΜΠΕ