Προεδρικό Διάταγμα για την αλιεία σε Κάλυμνο - Κω

Σχετικά με τη λήψη μέτρων απαγόρευσης της Αλιείας στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου - Κω ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκιαδάς έκανε την ακόλουθη δήλωση :
"Για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής Καλύμνου - Κω, υπογράφτηκε μετά από διαβούλευση και σύμφωνη γνώμη των φορέων των αλιέων από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελο Μπασιάκο, Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο:
α) απαγορεύεται η αλιεία με Μηχανότρατα και Γρι - Γρι στο στενό της θαλάσσιας περιοχής Καλύμνου - Κω,
β) λαμβάνονται μέτρα προστασίας κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ιχθύων και
γ) απαγορεύεται η αλιεία με όλα τα αλιευτικά εργαλεία στην εν λόγω περιοχή, κατά το διάστημα 15 Απριλίου - 30 Μαΐου κάθε έτους.
Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών το Προεδρικό Διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ αφού δημοσιευθεί σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης».
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr