Παράταση για τις άδειες παραμονής των αλλοδαπών

Τρίτη ευκαιρία, προκειμένου να εφοδιαστούν με οριστική άδεια διαμονής, θα έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στη χώρα μας.
Οι προσωρινές άδειες που έληγαν στις 30 Ιουνίου, παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2005. Αυτό προβλέπεται σε ρύθμιση για τη μεταναστευτική πολιτική, που θα καταθέσει σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών.
Ευκαιρία επίσης για να νομιμοποιηθούν δίδεται και στους αλλοδαπούς οι οποίοι διαμένουν παράνομα στη χώρα. Γι` αυτούς, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας διαμονής, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα για ένα τουλάχιστον χρόνο, αλλά αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται από το διαβατήριό τους. Η προσωρινή αυτή άδεια ισχύει ως άδεια εργασίας και ισχύει για ένα χρόνο.
Πηγή: skai.gr