Προτελευταία ημέρα Πανελλαδικών ήταν η σημερινή για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάστηκαν στα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας: 

   - Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων,

   - Ηλεκτρικές Μηχανές,

   - Οικοδομική και

   - Τεχνολογία Υλικών.

Δείτε εδώ τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Δείτε εδώ τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές στις Ηλεκτρικές Μηχανές

Δείτε εδώ τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές στην Οικοδομική

Δείτε εδώ τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές στην Τεχνολογία Υλικών 

 

 

Πηγή: skai.gr