Πανελλαδικών εξετάσεων συνέχεια

Δύσκολα κρίνονται τα θέματα της Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης, καθώς και της Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, της τεχνολογικής κατεύθυνσης, στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις.
Αντιθέτως, εύκολα ήταν τα θέματα της Ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης, και μέτριας δυσκολίας της Βιοχημείας τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Θέματα και λύσεις των Πανελλήνιων Εξετάσεων
Πηγή: skai.gr