Πανελλαδική αποχή δικηγόρων 11 και 12 Δεκεμβρίου

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή επισκέφθηκε για το θέμα αυτό και ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο.
Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή σε ανακοίνωσή της, για την πανελλαδική αποχή αναφέρει τα εξής:
«Η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την προεδρία του προέδρου του κ. Δ. Παξινού αποφάσισε να απέχουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 11 και 12 Δεκεμβρίου 2003, διότι το Δημόσιο παρακρατεί από το 1998, το ποσό των 120 δισεκατομμυρίων δραχμών που εισέπραξε για λογαριασμό του Ταμείου Νομικών και δεν το αποδίδει παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις. Η άρνηση εγγραφής του ποσού αυτού στον προϋπολογισμό του 2004, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια το Ταμείο Νομικών σε κατάρρευση³.
Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή συνέταξε σχετική τροπολογία για το θέμα του Ταμείου Νομικών και ζητάει να συμπεριληφθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως επίσης έλαβε αποφάσεις και για άλλες ενέργειές της. Συγκεκριμένα, σε δεύτερη ανακοίνωσή της, η συντονιστική επιτροπή αναφέρει τα ακόλουθα:
«1. Να αποστείλει στο αρμόδιο υπουργείο την πιο κάτω διάταξη νόμου:
«Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και αφορούν τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του στοιχείου εε‹ της περιπτώσεως ιστ‹ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/1960 πόρο του Ταμείου Νομικών, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί σ` αυτό, θα καταβληθούν σε πέντε ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από 1.1.2005. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιας δόσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου εκδίδει καταλογιστική πράξη η οποία εκτελείται κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 13 του Ν.Δ. 4114/1960³.
Να ζητήσει να περιληφθεί η παραπάνω διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή τη Δευτέρα, 8.12.2003 και να ζητήσει τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Στην περίπτωση που αρνηθεί η πολιτεία να θεσμοθετήσει την πιο πάνω διάταξη, ζητά από την αντιπολίτευση να καταθέσει σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση της οποίας θα κηρυχθεί νέα αποχή και δυναμική παρουσία μας στη Βουλή.
2. Να θέσει υπ` όψιν της Ολομέλειας των προέδρων στη συνεδρίαση της 13.12.2003 τις προτάσεις τις οποίες από διετίας περίπου έχει στα χέρια της η πολιτεία που έχουν σχέση με το Ταμείο Νομικών τις οποίες στη συνέχεια θα αποστείλει για άλλη μια φορά στο αρμόδιο υπουργείο.
3. Να ζητήσει την άμεση έναρξη διαλόγου επί των προτάσεων αυτών ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.1.2004.
4. Να ζητήσει την προώθηση στην Βουλή των όποιων νομοθετικών ρυθμίσεων συναποφασισθούν στο διάλογο προς ψήφιση μέχρι 14.2.2004.
5. Να συνέλθει η Ολομέλεια των προέδρων εκτάκτως σε νέα συνεδρίαση στην πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία, 14.2.2004.
6. Στην περίπτωση που δεν θα επιλυθεί το πρόβλημα μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα να εισηγηθεί την δυναμική διεκδίκηση της επίλυσης, με τις κλασσικές μορφές συνδικαλιστικού αγώνα³.
Πηγή: skai.gr