Στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίων επισκέψεων μεταξύ της ορθόδοξης νεολαίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αυτόνομης Εκκλησίας της Φιλλανδίας, εξαμελής ομάδα νέων της Πόλης πραγματοποίησε επίσκεψη μεταξύ 10-17 Ιουλίου, στις πόλεις Helsinki, Joensuu, Valamo, Lintula, Mohko και Ilomantsi.Οι νέοι, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, συμμετείχαν και στη Θ. Λειτουργία, που έγινε το Σάββατο 13 Ιουλίου, για την αγιοκατάταξη του μάρτυρα Ιωάννη της Sokajanranta, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, καταχωρήθηκε πρόσφατα από την Αγία και Ιερά Σύνοδο στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.Οι αμοιβαίες αυτές επισκέψεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το έτος 1995, με πρωτοβουλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, συμβάλλουν στην αλληλογνωριμία των νέων της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και της θυγατέρας της Εκκλησίας της Φιλλανδίας.Επικεφαλής της ομάδας αυτή την φορά ήταν ο Τριτεύων των Πατριαρχών διακόνων Αλέξανδρος.