Ναι από ΣτΕ για το Π.Δ. για τις εκλογές στα Επιμελητήρια

Το Ε‹ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας γνωμοδότησε (62/2006) επί σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που επιφέρει τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών στα Επιμελητήρια.
Το ΣτΕ στη γνωμοδότησή του κάνει δύο παρατηρήσεις. Ειδικότερα, κρίνει διαγραπτέα τη διάταξη που αναφέρει ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές των Επιμελητηρίων όσοι έχουν κηρυχθεί τελεσίδικα σε κατάσταση πτώχευσης ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.
Επίσης, το ΣτΕ επισημαίνει ότι πρέπει να διαγραφούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αναφέρουν ότι «ο συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των αδιάθετων εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του και ότι «για την κατανομή των αδιάθετων εδρών συντάσσεται κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα κατά την πρώτη κατανομή».
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr