Μείωση των καλλιεργειών βαμβακιού

Με στόχο να προλάβει υπερπαραγωγές που οδήγησαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις αποφάσισε την μείωση των καλλιεργουμένων εκτάσεων βάμβακας για τη νέα σοδειά.
Συγκεκριμένα αυτές περιορίζονται κατά 120 χιλιάδες στρέμματα ενώ θα εφαρμοστεί για κάθε παραγωγό η μείωση της καλλιέργειας κατά 20% της συνολικής έκτασης, εφόσον αυτή είναι πάνω από 50 στρέμματα.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι με την ομόφωνη απόφαση που ελήφθη προστατεύονται οι παραδοσιακοί βαμβακοκαλλιεργητές, καθώς και το εισόδημα όλων των παραγωγών.
Πηγή: skai.gr