Με φοιτητική ταυτότητα η είσοδος στη Νομική Σχολή

Με φοιτητική ταυτότητα η είσοδος στη Νομική Σχολή
Ανοίγει από την Τετάρτη η Νομική Σχολή Αθηνών.

Οι φοιτητές θα εισέρχονται με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας, όπως αποφάσισε το συμβούλιο του διδακτικού προσωπικού της Σχολής.

Επίσης, στο εξής δεν θεωρούνται χώροι ασύλου τα σημεία, όπου δεν εκτελείται διδακτικό έργο.

Στην ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη
δολοφονική απόπειρα κατά της ζωής του Πρύτανη Χρ. Κίττα, τονίζοντας ότι η απόπειρα αυτή "προσβάλλει βάναυσα το θεσμό του Πανεπιστημίου και όλους τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας".

Επιπλέον, το ΔΣ της Νομικής ζητά από το Πρυτανικό Συμβούλιο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Ειδικότερα ζητεί:

α) να απομακρυνθούν αμέσως από το κτήριο της Νομικής Σχολής ο ραδιοφωνικός σταθμός καθώς και όλες οι άλλες αυθαίρετες εγκαταστάσεις και να αποδοθεί το κτήριο ελεύθερο από την παρεμβολή κάθε εξωπανεπιστημιακού στοιχείου,

β) να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η αυθαίρετη είσοδος στο κτήριο εξωπανεπιστημιακών στοιχείων,

γ) να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε στους χώρους της Σχολής να μην λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια από την Πρυτανεία ή την Κοσμητεία.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η διεξαγωγή της διδασκαλίας δεν μπορεί να λάβει χώρα ομαλά. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο της απώλειας του εξαμήνου, αποφασίζει την επαναλειτουργία της Σχολής από αύριο προσωρινά. Θα εκτιμήσει όμως εκ νέου την κατάσταση μέσα σε εύλογη χρονική προθεσμία, οπότε και θα λάβει τα επιβαλλόμενα αναγκαία μέτρα.
Πηγή: skai.gr