Με αίτημα δωρεάς εφεξής τυχόν διάθεση πλεονασματικών εμβολίων σε τρίτες χώρες - Η τροπολογία

Με αίτημα δωρεάς εφεξής τυχόν διάθεση πλεονασματικών εμβολίων σε τρίτες χώρες - Η τροπολογία

Τη διάθεση πλεονασματικών αποθεμάτων εμβολίων κατά του κορωνοϊού σε τρίτες χώρες, εφεξής κατόπιν υποβολής αιτήματος δωρεάς, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται την Πέμπτη με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την τηλεργασία στο δημόσιο. Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η κατ' εξαίρεση συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στην τριμελή επιτροπή διαχείρισης προμηθειών του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών κατά του COVID-19.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και αδιατάρακτη λειτουργία της εμβολιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας, για τη λήψη απόφασης δωρεάς σε τρίτη χώρα, λαμβάνονται υπόψη η επάρκεια των διατιθέμενων εμβολίων στο Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδριών Εμβολιασμού για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε συνδυασμό με την υφιστάμενη ζήτηση, οι  ημερομηνίες ανάλωσης των εμβολίων και οι προγραμματισμένες προμήθειές τους.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.

 

Πηγή: skai.gr