Της Ναντίν Χαρδαλιά

Τη ματαίωση των πλειστηριασμών από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζει την Παρασκευή.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Στην ουσία το «πάγωμα» θα ισχύσει μέχρι και την εκπνοή της τρίμηνης παράτασης που έχει θεσμοθετηθεί για την προστασία της πρώτης κατοικίας,  ενώ σύμφωνα με την τροπολογία για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που ματαιώθηκαν θα αποφασίσει ο Πρόεδρος του δικαστηρίου.

Πιο αναλυτικά,  με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι εργασίες των οποίων ανεστάλησαν προσωρινά με ΠΝΠ για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού και τον περιορισμό μετάδοσής του.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων τους, που προκύπτουν από τη ματαίωση των υποθέσεων.

Επίσης, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια όλων των βαθμών της χώρας.

Τα μέτρα χωρίζονται σε τέσσερα κεφάλαια που αφορούν:

1.Την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών, καθώς και τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα την 9η Μαρτίου 2020 στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

2. Την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων.

3. Διατάξεις σχετικές με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

4. Διατάξεις για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.