Κλειστό το κέντρο «Επικοινωνία»

Τα προγράμματα του Κέντρου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ελληνικού, τα παρακολουθούν 35 παιδιά, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις τα παιδιά που έχουν ανάγκη σχετικών υπηρεσιών ξεπερνούν τα 500 σε όλη τη χώρα.
Τα χρέη του Κέντρου προς τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο ευρώ και η οργάνωση «Παρέμβαση Αναπήρων Πολιτών», καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να διασφαλίσει αμέσως τη μόνιμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου με πάγια χρηματοδότηση.
Πηγή: skai.gr