Καταργείται το ποινικό μητρώο

Προς κατάργηση οδεύει η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικού στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η αρχή θα γίνει από την 1η Μαΐου για συγκεκριμένες υπηρεσίες των υπουργείων Ανάπτυξης και Επικρατείας.

Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου θα αντικατασταθεί από μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
Πηγή: skai.gr