Η Ελλάδα υστερεί στη διείσδυση του Ιντερνετ

Η Ελλάδα υστερεί στην διείσδυση του Ιντερνετ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην τελευταία θέση.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα - μελέτη για το Ιντερνετ στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και των εταιριών Focus και MRB Hellas.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας Θ. Κοτιώνης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα ερευνών που δείχουν πόσο υστερεί η χώρα μας στην διείσδυση του Ιντερνετ διατηρώντας την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Μεταξύ των αιτιών που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα περιλαμβάνονται οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, οι χαμηλές ταχύτητες του Ιντερνετ καθώς επίσης και το υψηλό κόστος. Ο κ. Κοτιώνης ζήτηση την βοήθεια όλων, πολιτείας, φορέων και χρηστών ώστε να αυξηθεί η διείσδυση του Ιντερνετ στη χώρα μας.
Από την πλευρά του ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Βασίλης Ασημακόπουλος παραδέχθηκε ότι υπήρξε κατά το παρελθόν έλλειψη στρατηγικής με συγκεκριμένη δράση και για τον λόγο αυτό η χώρα μας παραμένει σε πολύ χαμηλή θέση όσον αφορά στη διείσδυση του Ιντερνετ. Σημαντικό χαρακτήρισε ο κ. Ασημακόπουλος το γεγονός ότι εφαρμόζεται σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που εξελίσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου για την αύξηση της διείσδυσης του Ιντερνετ ανέρχεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ. Παράλληλα δημιουργούνται μητροπολιτικά δίκτυα σε 75 πόλεις ενώ προωθείται διαφημιστική καμπάνια για την εξοικείωση του πολίτη με το Ιντερνετ.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν τις ευκαιρίες που «ανοίγονται». Το Ιντερνετ θεωρείται ως «η ίδια η πρόοδος και το μέλλον». Πληροφορίες για το ποιοι είναι σήμερα οι χρήστες του Ιντερνετ αλλά και ποιοί οι μελλοντικοί χρήστες από πλευράς τρόπου ζωής, τρόπου αποτελεσματικής επικοινωνίας και προτιμήσεών τους δόθηκαν με πλήρη ανάλυση. Αναθεωρούνται τα στερεότυπα της επικινδυνότητας και της ανασφάλειας για το Ιντερνετ. Η ανάλυση των στοιχείων (cluster analysis) προσανατολίζει στο πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες ομάδες και να γίνει άμεση προσέγγισή τους. Τα ευρήματα «δείχνουν» πέντε ομάδες κοινού: Δύο ομάδες χρηστών, οι Μυημένοι (16,5%) και οι Πρακτικοί (15,9%) αλλά και τρεις ομάδες μη χρηστών, οι Πρόθυμοι (19,6%), οι Επιφυλακτικοί (30,8%) και οι Αρνητές (17,2%).
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr