Η ακτινογραφία της σύγχρονης Ελληνίδας

Σημαντικά στοιχεία για τη σημερινή Ελληνίδα αποκαλύπτει έρευνα της Eurostat, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο δείκτης ανεργίας για τις Ελληνίδες (15,5%) είναι κατά πολύ υψηλότερος από εκείνον των γυναικών στην Ευρώπη (9,6%). Ο μισθός των γυναικών είναι κατά 10% χαμηλότερος από το μισθό των ανδρών ενώ περίπου μία στις τέσσερις διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα κατέχεται από γυναίκα.
Κατά μέσο όρο οι Ελληνίδες κάνουν λιγότερα παιδιά, σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες στην Ευρώπη και κατατάσσονται στην πέμπτη χαμηλότερη θέση γονιμότητας, μετά από τις γυναίκες στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία.
Το 88,7% των γυναικών ηλικίας 20-24 ετών έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 79,4%. Στην Ευρώπη, τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες είναι 80% και για τους άνδρες 74,6%. Επίσης, το 51% των Ελληνίδων έχει φοιτήσει σε πανεπιστήμιο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες στην Ευρώπη είναι 54,6%. Οι Ελληνίδες προτιμούν περισσότερο τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες (73,5%) και λιγότερο τις πρακτικές επιστήμες και τα μαθηματικά (37,2%).
Επίσης, στην Ελλάδα η προσδοκόμενη διάρκεια ζωής για τις γυναίκες είναι 81,4 χρόνια, ενώ για τους άνδρες είναι 76,6 χρόνια. Στην Ευρώπη, η προσδοκόμενη διάρκεια ζωής για τις γυναίκες είναι 81,2 χρόνια και για τους άνδρες 75,1 χρόνια.
Τέλος, στην Ελλάδα περίπου ένα στα τέσσερα διευθυντικά στελέχη είναι γυναίκα (25,8%), ενώ οι εργαζόμενες γυναίκες κερδίζουν 10% λιγότερο από τους άνδρες. Στην Ευρώπη, περίπου το ένα τρίτο των διευθυντικών θέσεων κατέχεται από γυναίκες (32,1%), όμως ο μισθός των γυναικών είναι κατά 15% χαμηλότερος από το μισθό των ανδρών.
Πηγή: skai.gr