Ευεργετική απόφαση

Ένα χρόνιο αίτημα των εργαζόμενων στα κέντρα διασκέδασης/ εστίασης ικανοποίησε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με σχετική απόφασή της.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν ισχύει η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι, οι τραγουδιστές, μουσικοί, σερβιτόροι κ.λπ. για να εργαστούν σε κέντρα διασκέδασης, εστίασης ή νυκτερινά κέντρα πρέπει προηγουμένως να πάρουν άδεια από την αστυνομία.

Η Ολομέλεια δέχθηκε έτσι μερικώς την εισήγηση που είχε κάνει στις 18 Οκτωβρίου 2007 ο εισαγγελέας Γιώργος Σανιδάς.

Η Ολομέλεια του ΑΠ έκανε δεκτές αγωγές τραγουδίστριας και μουσικού, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους κρίθηκαν άκυρες επειδή δεν είχαν άδεια από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν επιπρόσθετα να διεκδικήσουν και μισθούς υπερημερίας λόγω της άκυρης απόλυσής τους.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι εργαζόμενοι στα κέντρα διασκεδάσεως κ.λπ. έπρεπε να έχουν προηγουμένως εφοδιαστεί με άδεια από της αστυνομία, αφού καταθέσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου και δύο φωτογραφίες.

Όμως η Ολομέλεια του ΑΠ έκρινε ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση είναι \"εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως\" καθώς η έκδοση άδειας από της αστυνομία αφορά την ίδρυση και λειτουργία παρόμοιων καταστημάτων και όχι τους εργαζόμενους σε αυτά.
Πηγή: skai.gr