Εργαστηρίων Δεξιοτήτων: Αγγλικά από... κούνια στα νηπιαγωγεία

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων: Αγγλικά από... κούνια στα νηπιαγωγεία

Την εισαγωγή της διδακτικής ενότητας «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, καθώς και δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στα νηπιαγωγεία, που θα ισχύσουν από την επόμενη σχολικά χρονιά 2021-2022, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή, με στόχο την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές.

Δείτε την τροπολογία εδώ
 
 Η εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στα νηπιαγωγεία, που μέχρι τώρα εφαρμοζόταν πιλοτικά, στοχεύει σε δράσεις για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με τα αγγλικά μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων.

Πηγή: skai.gr