Κλείσιμο

Επικίνδυνα πολλά από τα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Επικίνδυνα πολλά από τα χριστουγεννιάτικα στολίδια
Επικίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών είναι το 30% των χριστουγεννιάτικων στολιδιών, καθώς προκαλούν πυρκαγιές και ηλεκτροπληξίες, επισημαίνει έρευνα της ΕΕ .

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) δίνει απλές αλλά χρήσιμες συμβουλές δίνει στους καταναλωτές το ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα το ΕΛΚΕΚΑ δίνει στου καταναλωτές τις παρακάτω συμβουλές:

- Οι καταναλωτές όταν προβαίνουν σε αγορά χριστουγεννιάτικων γιρλαντών προσέχουν τα κάτωθι:

α) Τα προϊόντα να φέρουν πάνω στο σώμα τους τη σήμανση CE.

β) Να αναφέρονται τα στοιχεία λειτουργίας. Εναλλακτικά να έχουν αυτοκόλλητο μη αποσπώμενο με τη σήμανση CE και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

γ) Να αναφέρεται σαφώς ο τύπος του προϊόντος κατασκευαστής και τα στοιχεία του ή ο υπεύθυνος εισαγωγέας στην Ελλάδα.

δ) Το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι τουλάχιστον 5mm.

ε) Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

στ) Το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους.

η) Εάν προορίζονται για εξωτερικό χώρο να αναγράφεται εμφανώς.

- Το χριστουγεννιάτικο δέντρο τοποθετήστε το κάπου που να σας ικανοποιεί σαν θέση αλλά να έχει και την απαιτούμενη ασφάλεια σε ότι αφορά την στήριξη του αλλά και την αποφυγή επαφής με άλλα αντικείμενα στο χώρο σας. Μην ξεχνάτε ότι πολλά δέντρα και αληθινά έχουν πάρει φωτιά από τσιγάρο ή επειδή έχουν τοποθετηθεί κοντά σε τζάκι.

- Επιθεωρήστε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια σας για διαρροές, κοψίματα, ή καμένες λάμπες καθώς και το φις για καλή προσαρμογή με την πρίζα για την αποφυγή σπινθηρισμών. Αν τοποθετείτε εξωτερικά φωτιστικά Χριστουγέννων να το κάνετε πάντα την ημέρα για να μπορείτε να βλέπετε τυχόν κοψίματα ή υγρασία άπου μπορεί να έχει εισχωρήσει στις επαφές. Αν έχουν επαφή με μεταλλικά αντικείμενα μην τα ανάψετε έως ότου βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και λειτουργούν κανονικά. Αν αγοράζετε καινούρια προσέξτε να υπάρχει πιστοποίηση καταλληλότητας της ΕΕ.
Πηγή: skai.gr