Επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ

Για την Τρίτη, 18 Ιουλίου, 2006, καθορίστηκε η σύγκληση της 2ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΤΕ, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 6 Ιουλίου, και αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Στη συνέλευση αυτή επρόκειτο να συζητηθούν θέματα, η έγκριση των οποίων, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία και για το λόγο αυτό δεν συζητήθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Ειδικότερα, στην ημερήσια διάταξη της επαναληπτικής συνέλευσης περιλαμβάνονται θέματα προς συζήτηση, που αφορούν την ακύρωση 432.490 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, τροποποίηση των άρθρων 5 και 33 του καταστατικού, καθώς και εκχώρηση στο ΔΣ της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μέσα σε πέντε χρόνια από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr